Prestatiecodes A0022 en A0023 zijn komen te vervallen

06-10-2023
Het kabinet heeft op 16 juni besloten dat de zogeheten A-status van COVID-19 kan komen te vervallen. Door dit besluit hoeven patiënten die besmet zijn met COVID-19 niet meer afgezonderd behandeld te worden en zijn de bijbehorende prestatiecodes voor deze zorg komen te vervallen. 

COVID-19 heeft geen A-status meer

Het kabinet heeft het advies van het RIVM opgevolgd om COVID-19 niet langer aan te merken als infectieziekte behorende tot groep A of een van de andere groepen die in de Wet Publieke Gezondheid zijn genoemd. Met het vervallen van de A-status van COVID-19 hoeven patiënten met dit virus niet meer behandeld te worden in een aparte kamer of in een covid unit. Hierdoor hoeven er geen aparte ruimtes meer ingericht te worden voor de behandeling van COVID-patiënten.

Prestatiecodes zijn komen te vervallen

Doordat COVID-patiënten niet meer in een aparte ruimte behandeld hoeven te worden, zijn ook de volgende 2 prestatiecodes komen te vervallen:

  • Prestatiecode A0022: Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijke kamer.
  • Prestatiecode A0023: Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit.
We hebben deze prestatiecodes op 1 september dichtgezet. U kunt daarom deze prestatiecodes niet meer bij ons declareren.

Geen nieuwe prestatiecodes in 2024

Door het vervallen van de A-status van COVID-19, zullen de prestatiecodes A0022 en A0023 ook voor 2024 komen te vervallen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam