Machtigingsvereiste GZSP Zorg in een groep vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet er een machtiging aangevraagd worden voor GZSP Zorg in een groep

21-12-2020
Vanaf 1 januari 2021 moet een machtiging aangevraagd worden voor Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten en Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten/mensen met niet aangeboren hersenletsel. In dit nieuwsbericht leest u meer over deze nieuwe machtigingsvereiste en hoe u als zorgaanbieder de machtiging aanvraagt.

Machtigingsvereiste GZSP Zorg in een groep

Via ons inkoopbeleid 2021 en op onze website informeerden wij u eerder over de machtigingsvereiste voor Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) Zorg in een groep. In 2019 viel GZSP onder de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Per 2020 is een deel van de GZSP (de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG)) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook de dagbehandeling (GZSP Zorg in een groep) overgeheveld naar de Zvw. Wij hebben besloten deze zorg te machtigen onder andere om onze verzekerden – uw patiënten – te beschermen tegen onverwachte zorgkosten. Doordat vooraf een machtiging aangevraagd wordt, kan men achteraf nooit verrast worden met eventuele zorgkosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Meer informatie over dit machtigingenbeleid, onze procedure en de toetsingscriteria vindt u hier op onze website.

Hoe vraagt u machtiging aan voor uw patiënt?

Wilt u als zorgaanbieder een machtiging aanvragen voor GZSP Zorg in een groep? Dan begint u uw aanvraag op deze webpagina en volgt u de volgende stappen:

 1. Download via deze webpagina het Aanvraagformulier Toestemming Zorg in een groep.
 2. Vul dit aanvraagformulier digitaal in & sla het op (ook voor uw eigen administratie).
 3. Vul het webformulier op de webpagina in en voeg de ingevulde, opgeslagen versie van het aanvraagformulier toe als bijlage.
 4. Voeg de gevraagde, aanvullende documentatie toe als bijlage en verzend het formulier.

Vervoer van en naar de dagbehandeling

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het vervoer van en naar de dagbehandeling overgeheveld naar de Zvw. Heeft uw patiënt vervoer nodig? Dan kunt u dit tevens aangeven in het aanvraagformulier voor de machtiging van GZSP Zorg in een groep. Voor het vervoer kan uw patiënt gebruikmaken van de vervoerders die wij hebben gecontracteerd. In de Zorgzoeker op onze website vindt u per postcode de gecontracteerde aanbieders.

Het vervolg: beoordeling van de aanvraag

Nadat u de aanvraag hebt ingediend, ontvangt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Wij beoordelen vervolgens de aanvraag, waarna uw patiënt en u als zorgaanbieder van ons een reactie per post ontvangt.

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de machtiging voor GZSP Zorg in een groep voor een periode van maximaal 2 jaar toegekend.

Heeft u ook vervoer aangevraagd? Dan volgt er ook een machtigingsbrief voor het vervoer. Op basis van deze machtigingsbrief kunt u of uw patiënt  contact opnemen met de vervoerder om de benodigde ritten in te plannen. De facturatie van de ritten vindt vervolgens plaats tussen de gecontracteerde vervoerder en Coöperatie VGZ. Hier hoeft u als zorgaanbieder verder niks meer voor te doen.

Heeft u nog vragen over de nieuwe machtigingsvereiste? Wij helpen u graag!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam