Aanvullingen op inkoopbeleid ELV-GRZ 2020

01-07-2019
In het inkoopbeleid dat wij op 1 april hebben gepubliceerd hebben wij aangegeven dat wij uiterlijk op 1 juli een aanvulling zouden communiceren op de minimumvereisten die wij stellen aan de regionale coördinatiefunctie ELV. Wij conformeren ons aan de landelijke afspraken die hierover zijn gemaakt.

Een nadere duiding van de eisen die wij per 2020 stellen aan de regionale coördinatiefunctie kunt u lezen in een apart nieuwsbericht op de aanbiederssite van het eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. Daarnaast wordt de aanvulling op het inkoopbeleid nader beschreven op pagina 2 van het inkoopbeleid ELV-GRZ.

> Download het inkoopbeleid 2020


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam