Tijdelijke subsidieregeling aanvullende geneeskundige zorg (AGZ) in relatie tot ons inkoopbeleid

20-03-2019

De Wlz voorziet op dit moment in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de behandeling plaatsvindt. 

Er is momenteel nog geen definitief uitsluitsel over de overheveling van de subsidieregeling extramurale behandelingen - omschreven als aanvullende geneeskundige zorg – vanuit de Wlz naar de Zvw per 2020. De NZa heeft nog geen beleidsregels opgesteld over deze aanvullende geneeskundige zorg.

Als gevolg daarvan hebben wij – als Coöperatie VGZ - nog niet de mogelijkheid gehad om ons inkoopbeleid hierop te formuleren. Wanneer er meer duidelijkheid is over aanvullende geneeskundige zorg en wij ons inkoopbeleid hierop kunnen samenstellen, informeren wij u hierover via het nieuwsoverzicht op onze website.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland.

 
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam