Waarom een machtigingsprocedure voor GZSP-zorg in een groep

We hanteren een machtigingenbeleid voor zorgaanbieders zonder overeenkomst. We ontvangen geregeld vragen over machtigingen, bijvoorbeeld ‘Waarom is er een machtiging nodig?’. Om hier antwoord op te geven, is het belangrijk om te begrijpen wat ons machtigingsbeleid precies inhoudt.

 Vooraf duidelijkheid

Allereerst is het machtigingsbeleid bedoeld om uw patiënten, onze verzekerden, te beschermen tegen onverwachte zorgkosten. Het geeft vooraf duidelijkheid welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

 Inzicht & betaalbaarheid 

We machtigen daarnaast deze zorg om meer inzicht te krijgen of de zorg passend is. We kijken hiervoor naar de uitgangspunten GZSP zoals deze vermeld worden in de NZa beleidsregels en in  onze verzekeringsvoorwaarden.

Het machtigingsbeleid verplicht ons om kritisch te zijn ten aanzien van de doelmatigheid en de betaalbaarheid van zorg. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders zonder overeenkomst. Met gecontracteerde zorgaanbieders zijn namelijk in de overeenkomst al afspraken gemaakt over hoe we passende GZSP-zorg garanderen.

 Machtigingsvereiste voor zorgaanbieders zonder overeenkomst

Vanaf 1 januari 2023 hanteren wij alleen een machtigingsprocedure voor GZSP zorg in een groep voor zorgaanbieders zonder overeenkomst. Bent u een aanbieder met overeenkomst? Dan hoeft u geen machtiging aan te vragen voor GZSP zorg in een groep. 

Meer over de inkoopcriteria en het zorginkoopproces leest u in ons inkoopbeleid. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de gedeeltelijke afschaffing van het machtigingenbeleid.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam