Veelgestelde vragen GZSP-zorg in een groep

Het machtigingsvereiste voor GZSP-zorg in een groep wordt per 1 januari 2023 afgeschaft voor gecontracteerde zorgaanbieders. Lees hierover meer in het nieuwsbericht of vind hieronder direct antwoord op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • De afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd met zorgaanbieders in de GZSP. Hierin kwam naar voren dat het machtigingsvereiste zorgt voor een ongewenste administratieve last. Met het afschaffen van het machtigingsvereiste nemen we een deel van de administratieve last weg, zorgen we ervoor dat de zorg sneller verleend kan worden en wordt het behandelproces gemakkelijker. Zo houden zorgaanbieders meer tijd over voor de patiënt. Lees meer in het nieuwsbericht hierover.
 • Door het ontbreken van een overeenkomst zijn er geen aanvullende afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plek. Door het behouden van het machtigingsvereiste bij niet-gecontracteerde GZSP-zorg garanderen we dat al onze leden verzekerd zijn van passende zorg en vooraf duidelijkheid hebben over de vergoeding van de behandelingen.
 • Het is per 1 januari 2023 voor gecontracteerde zorgaanbieders niet meer nodig om vooraf toestemming (een machtiging) aan te vragen voor:

  • AG/1004 (Zorg aan mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie)
  • AG/1004 (Zorg aan mensen met complexe somatische aandoeningen)
  • AG/1005 (Zorg aan mensen met een lichamelijke handicap)
  • AG/1005 (Zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel)

  Let op, ongewijzigd beleid:
  U dient altijd in het bezit te zijn van een behandelplan en een verwijsbrief conform de verzekeringsvoorwaarden. De behandeling dient te voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor GZSP-zorg in een groep.

 • Voor een behandeling die start vóór 1 januari 2023 geldt de huidige procedure. Machtigingen worden toegekend met een ingangsdatum tot maximaal 3 maanden vóór de aanvraagdatum. Dit betekent dat u als gecontracteerde zorgaanbieder uiterlijk 31 maart 2023 een machtiging kunt aanvragen voor een behandeling die gestart is vóór 1 januari 2023. Hiervoor gebruikt u formulier 'Machtigingsaanvraag indienen'.
 • Ja, de machtigingseis voor vervoer blijft ongewijzigd. Hoe een machtiging voor vervoer aangevraagd kan worden is afhankelijk van een eventueel aanwezige overeenkomst. 

  • Heeft u een overeenkomst met ons? Dan vraagt uw patiënt vanaf 1 januari 2023 zelf een machtiging voor vervoer aan via de website van hun verzekering, bijvoorbeeld VGZ, VGZbewuzt, UMC, etc. 
  • Heeft u géén overeenkomst met ons? Dan geeft u, net zoals in 2022, in het aanvraagformulier voor een machtiging GZSP-zorg in een Groep aan of er vervoer nodig is.

  Machtigingen voor vervoer worden afgegeven voor maximaal 2 jaar per aanvraag. 

 • Net als voorgaande jaren worden uw declaraties vanaf 1 januari 2023 op basis van ons reguliere proces gecontroleerd. Onderdelen van dit reguliere controleproces zijn onder andere formele en materiële controles. Deze controles geven ons inzicht in de mate waarin de geleverde zorg rechtmatig was. Meer informatie over ons reguliere controleproces kunt u nalezen in het Controleplan.
 • Uw patiënten kunnen altijd zelf controleren of er vergoeding is vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekering of dat de behandeling voor eigen rekening komt. Informatie over vergoedingen is te vinden op onze websites (bijvoorbeeld vgz.nl) of in de VGZ Zorg app. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het juist declareren van behandelingen.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag dan via het contactformulier. We helpen u graag verder.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam