Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is er voor kwetsbare ouderen. De zorg is er op gericht om de patiënt zo goed mogelijk terug te laten keren naar de thuissituatie. Daarbij wordt gekeken of bepaalde vaardigheden (opnieuw) aangeleerd kunnen worden. De GRZ is een vorm van zorg waarbij vaak een klinisch verblijf benodigd is. Er wordt echter onderzocht hoe er ook meer thuis gerevalideerd kan worden. De inzet van zorgtechnologie en het betrekken van het netwerk zijn hierbij belangrijke factoren.

Doelmatigheid binnen de GRZ

Het doel van de GRZ is dat onze leden zo snel mogelijk weer naar huis kunnen na een succesvol revalidatietraject. Hierbij is de kwaliteit van leven een belangrijk aspect. We zien de inzet van passende zorg en doelmatigheid als belangrijke aandachtspunten voor de GRZ. Om met zorgaanbieders hierover het gesprek te voeren, vergelijken we geleverde GRZ op basis van verschillende parameters (zie ook ons inkoopbeleid).

Electieve orthopedie

Een deel van de patiënten die in de doelgroep electieve orthopedie vallen, hoeven geen multidisciplinaire aanpak te krijgen om te revalideren en te herstellen. Daarvoor is monodisciplinaire paramedische zorg een passend zorgaanbod. Door de focus te leggen op integraliteit in de zorgketen, pre-screening van de patiënt en het gebruik van hulpmiddelen zorgen we dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd. Hierover maken we afspraken met zorgaanbieders die een relatief grote doelgroep met electieve orthopedie hebben.

Ambulante GRZ 

GRZ is een vorm van zorg die geleverd kan worden in verschillende vormen. De zorg is echter altijd gericht op het aanleren van vaardigheden en het bevorderen van zelfredzaamheid. We zien onze leden het liefst thuis of vanuit de thuissituatie revalideren. Daarom vinden we het belangrijk dat er meer wordt ingezet op ambulante GRZ. Dit leidt namelijk tot een betere aansluiting van de revalidatie op de thuissituatie en het voorkomt een toename van bedden lineair aan de demografische ontwikkelingen.

Experimenten

We staan positief tegenover zorgaanbieders die experimenten doen binnen de ambulante GRZ. We stimuleren daarbij specifiek experimenten die gericht zijn op het beter afbakenen van de ambulante GRZ en experimenten die laten zien voor welke doelgroepen ambulante GRZ kwalitatief gezien de beste keuze is. Wanneer we een experimentaanvraag van een zorgaanbieder binnenkrijgen, toetsen we deze op verschillende factoren. Zo kijken we naar de waarde binnen de zorgketen voor kwetsbare ouderen, de kwaliteit van de revalidatie voor onze leden en de doelmatigheid hiervan. 

Inzet zorgtechnologie 

We vinden het belangrijk dat onze leden na het revalideren met kwaliteit van leven thuis kunnen functioneren. De vroegtijdige inzet van en het leren omgaan met hulpmiddelen en zorgtechnologieën bevorderen zelfredzaamheid. We stimuleren daarom in onze inkoop de vroegtijdige inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologie. Naast een patiënt die meer zelfredzaam is, zien we dat hierdoor in de thuissituatie ook minder inzet nodig is van wijkverpleging. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam