Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is zorg en verblijf voor cliënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De zorg is gericht op herstel en terugkeer naar huis. Het ELV draagt bij aan het principe juiste zorg op de juiste plek (JZOJP), kwaliteit van leven, het voorkomen van onnodige instroom in het ziekenhuis en een betere doorstroom vanuit het ziekenhuis. 

Doelmatigheid binnen het ELV

We vinden het belangrijk dat zorg in het ELV wordt ingezet, zoals deze bedoeld is: een tijdelijke opname die gericht is op uitstroom naar huis, zodat de patiënt thuis weer zelfstandig kan wonen en leven. Doelmatigheid en gepast gebruik zijn daarbij belangrijke thema’s. Door hier op te sturen voorkomen we dat het aantal bedden binnen instellingen onnodig moet worden uitgebreid. Maar ook zorgen we er zo samen met zorgaanbieders voor dat onze leden de behandelingen krijgen die noodzakelijk zijn en dat we zorgvuldig omgaan met de inzet van (schaarse) zorgprofessionals.

De juiste zorg op de juiste plek

Als zorgverzekeraar stimuleren we zorgaanbieders die het goed doen op deze gebieden. We monitoren dit door zorgaanbieders onderling te vergelijken op verschillende parameters (zie ook ons inkoopbeleid). Zo zorgen we er samen voor dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd. Daarnaast blijven we sturen op het verhogen van de uitstroom naar huis. Dit begint met het versterken en betrekken van het netwerk van onze leden. Dit bereikt een zorgaanbieder door bijvoorbeeld tijdens de intake al te vragen wat het netwerk kan betekenen in het herstel en de terugkeer naar huis, maar ook welke aanpassingen in huis eventueel nodig zijn.

Regionale coördinatiefuncties

De regionale coördinatiefuncties (RCF) zijn sinds 2018 in gebruik en blijven een belangrijke rol spelen in het coördineren van en toeleiden naar ELV-bedden. Door deze functies heeft de verwijzer één centraal aanspreekpunt en inzage waar in de regio er beschikbare bedden zijn. We zien dat dit bijdraagt aan het tijdig ontvangen van de juiste zorg voor onze leden. 

Sinds het ontstaan van de coördinatiefuncties is een grote praktijkvariatie ontstaan. Daarnaast zien we in relatie tot de landelijke opdracht dat er (mogelijk een te) groot aanbod is aan coördinatiefuncties. Om de regionale coördinatiefuncties optimaal te laten functioneren, werken we in 2024 verder aan het opstellen van duidelijke kaders. Dit met als doel het optimaal functioneren van deze regionale coördinatiefuncties en het verminderen van praktijkvariatie. Wij hebben een voorkeur voor digitaal werken boven fysiek (zie ook Voorwaarden coördinatiefunctie ELV).

Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen op ZN-niveau rondom de Zorg Coördinatie Centra (ZCC). 

Uitstroom naar huis

Wanneer een patiënt wordt opgenomen binnen een ELV wordt een inschatting gemaakt van de benodigde zorg, mogelijke inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologie en de inzet van het netwerk. Dit is er op gericht om de patiënt passende zorg te bieden en zo zelfredzaam mogelijk naar huis te laten gaan. We zien dat de inzet van zorgtechnologie daaraan bijdraagt. Een patiënt die goed voorbereid is en heeft leren omgaan met zorgtechnologie, kan in sommige gevallen sneller naar huis. Naast een patiënt die meer zelfredzaam is, zien we dat hierdoor in de thuissituatie ook minder inzet nodig is van wijkverpleging

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam