Arbeidsmarkt

Binnen ELV, GRZ en GZSP stimuleren we gepast gebruik, zodat we de schaarse zorgprofessionals zo optimaal mogelijk in zetten.

Daarnaast vinden we het van belang dat onze leden door de (vroegtijdige) inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologie meer zelfredzaam worden. Zodat ze zo snel mogelijk naar huis kunnen en er minder zorginzet nodig is in de thuissituatie. Ook bieden we ruimte aan de specialist ouderengeneeskunde (SO) om taken te delegeren naar een verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA).  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam