Projectcriteria

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van onderstaande criteria en voorwaarden.

Procedurele criteria

 • De aanvraag is ingediend door één of meerdere onder de beleidsregel eerstelijns disciplines of een partij die dit doet namens deze doelgroep
 • Het project heeft een duidelijk start -en eindpunt
 • De continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd
 • Het project is niet gericht op de eigen bedrijfsvoering 
 • Het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek

Inhoudelijke criteria

 • Het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg
 • Het project bevordert de samenwerking met andere partijen
 • Er is in de regio voldoende draagvlak voor het project 
 • Het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische) kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde zorg)
 • Het project betreft geen zorgverlening
 • Het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of beroepsgroep

Financiële criteria

 • VGZ houdt het recht om inzage te hebben in de financiële administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken rond een project

Overige voorwaarden:

 • Er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang van het project, zoals vastgelegd in de projectovereenkomst
 • Het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument, intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor andere projecten
 • De projectaanvrager heeft de bereidheid tot het delen van kennis en opgedane ervaringen 
 • De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:
 • activiteiten die behoren tot eigen bedrijfsvoering
 • activiteiten in het kader van belangenbehartiging
 • huur accommodatie en catering (VGZ gaat er vanuit dat één van de participanten de mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen)
 • scholing en training
 • PR en communicatie (foldermateriaal)
 • vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken van personen ten behoeve van het projectleiderschap)
 • licenties en onderhoudscontracten aangeschafte software
 • wetenschappelijk onderzoek
 • huisvestingskosten van de projectleider/ projectondersteuner (de aanvragende organisatie dient, indien nodig, een ruimte ter beschikking te stellen)
 • reis- en verblijfskosten
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord