Projectaanvraag

Om voor projectondersteuning in aanmerking te komen, dient een aanvraag ingediend te worden via de projectaanvraagprocedure. Op deze pagina leest u per regio wat de aanvraagprocedure is. 

Op deze pagina vindt u:

 • Procedure per regio
 • Procedure projectaanvraag

Procedure per regio

De projectaanvraagprocedure verschilt per regio. In de regio Zuid-Nederland maken VGZ en CZ gezamenlijk afspraken over de inzet van de ondersteuningsgelden. Meer informatie over het indienen van een projectaanvraagformulier in deze regio vindt u hier.

Bent u werkzaam in de regio Noord-Holland Noord, Zuid-Holland of Midden-Holland dan vindt u op deze pagina alle benodigde informatie rondom het indienen van een projectaanvraag. 

Procedure projectaanvraag

Wilt u een projectaanvraag indienen? Dat kan als:

 • u dit doet namens de juiste doelgroep, minimaal één van de onder de beleidsregel vallende eerstelijns disciplines dient betrokken te zijn
 • het project plaatsvindt in de juiste regio
 • er aansluiting is gevonden met een regionale zorginkoper van Coöperatie VGZ. De projectaanvrager dient voorafgaand aan het indienen van een aanvraag contact te leggen met deze zorginkoper. Op deze manier wordt de aansluiting met de Zinnige zorg strategie vooraf getoetst en geborgd.

Wij raden u aan om de onderstaande procedure projectaanvraag en de projectcriteria goed door te nemen voordat u een projectaanvraag bij ons indient. Naast het projectaanvraagformulier ontvangen wij ook graag een projectplan inclusief gespecificeerde begroting.

Download hier het Stroomschema bij de procedure projectaanvragen Versterking Eerstelijn.

 

Projectcriteria en voorwaarden

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van diverse criteria. Op deze pagina bekijkt u alle projectcriteria en voorwaarden.

Veelgestelde vragen & antwoorden

 • Wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

  Projectaanvragen kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden. Na eventuele goedkeuring van een projectaanvraag kan het project van start gaan.
 • Wat gebeurt er ná het indienen van een project?

  Voor de inhoudelijke beoordeling van de projectaanvragen maakt Versterking Eerstelijn gebruik van de kennis en expertise van de afdelingen Zorginkoop, Medisch Advies, Beleid en/of Innovatie), zodat aansluiting en afstemming met lopende initiatieven en beleidslijnen kan worden gezocht. Bovendien wordt beoordeeld of de projectaanvraag past binnen de kaders van de beleidsregel en de gestelde projectcriteria. Na goedkeuring van een projectaanvraag worden de afspraken vastgelegd in een projectovereenkomst. Wanneer de projectovereenkomst is getekend kan het project van start gaan.
 • Wie kan het project ondersteunen?

  Vanuit de ondersteuningsgelden kan de inzet van projectbegeleiding gefinancierd worden. Projectbegeleiding kan door verschillende partijen geboden worden, eventueel ook door de aanvragende partij zelf. Deze keuze is aan de aanvrager.
 • Waar vind ik de projectcriteria en voorwaarden?

  Op deze pagina bekijkt u alle projectcriteria en voorwaarden.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op. Heeft u moeite met het schrijven een projectaanvraag? Voor ondersteuning kunt u één van de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) benaderen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam