Uw gekozen zorgsoort:

Voorkeursbeleid laboratoriumdiagnostiek

Aanleiding van ons voorkeursbeleid

Sinds 2014 voert VGZ een actief beleid op diagnostiek. Ook in 2018 en opeenvolgende jaren gaan wij verder op deze ingeslagen weg. Wij hebben nog altijd de uitdrukkelijke ambitie om met een actief inkoopbeleid tot een duurzaam en efficiënt ingericht diagnostieklandschap te komen.

 

Voorkeursaanbieders

Aanbieders van laboratoriumdiagnostiek worden door VGZ beoordeeld op de pijlers van Zinnige Zorg, onze drie K’s: Kwaliteit, Klantbeleving en Kosten. Op basis van onze drie K’s onderscheiden wij twee categorieën aanbieders van diagnostiek:

Categorie Omschrijving
A

Voorkeursaanbieder

  • Voldoet aan harde normen t.a.v. kwaliteit en klantbeleving
  • Kosten zijn conform onze A-tarieven
B

Gecontracteerde aanbieder

  • Voldoet aan harde normen t.a.v. kwaliteit en klantbeleving
  • Kosten zijn conform onze B-tarieven

De huisarts bepaalt in grote mate welk laboratorium het diagnostisch onderzoek uitvoert. Wij geven huisartsen inzicht in wie onze voorkeursaanbieders zijn en stimuleren hen om mee te werken aan betaalbare laboratoriumdiagnostiek.

De lijst met voorkeursaanbieders 2018 raadpleegt u hier.

 

Vergoeding bij niet-voorkeursaanbieders

VGZ heeft vrijwel alle aanbieders van laboratoriumdiagnostiek gecontracteerd; een overzicht van gecontracteerde aanbieders is terug te vinden op Vergelijk&Kies. Echter, niet alle aanbieders zijn ook voorkeursaanbieder. Verzekerden krijgen ook een volledige vergoeding bij gecontracteerde aanbieders die geen voorkeursaanbieder zijn. Zoals aangegeven, kunnen de tarieven voor laboratoriumonderzoek tussen aanbieders uiteenlopen. Indien een verzekerde gebruik maakt van de diensten van een niet-voorkeursaanbieder, dan dient de verzekerde er wel rekening mee te houden dat dit onderzoek het eigen risico relatief zwaar belast, omdat de kosten van eenzelfde onderzoek bij een niet-voorkeursaanbieder hoger uitvallen.

 

Wat betekent het voorkeursbeleid voor huisartsen? 

U, als huisarts, bepaalt in grote mate wie de laboratoriumdiagnostiek voor uw patiënten uitvoert. In 2016 en 2017 heeft de doorverwijsbeloning een plaats gekregen in de regiomodule van de huisarts. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw regionale zorginkoper Huisartsenzorg.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord