Onze visie op diagnostiek en trombosezorg

In het inkoopbeleid diagnostiek en trombosezorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de Diagnostiek en Trombosezorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

In onze visie op Diagnostiek en Trombosezorg focussen we op de doorontwikkeling en bredere toepassing van Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) in de komende jaren. Hiermee gaan we samen met aanbieders verder op de weg die we voor 2020 zijn ingeslagen. Voor regio's waar nog geen IDD gerealiseerd is streven we naar commitment van betrokken partijen, voordat nieuwe contracten gesloten worden. In de regio’s waar ook voor 2021 nog geen IDD gerealiseerd kan worden, starten we een open inschrijving. Ook in 2021 streven wij naar kwaliteitsverbetering en doelmatigheid in de diagnostiek, zodat onze verzekerden eerlijke prijzen betalen.

Onder diagnostiek verstaan wij in dit verband laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie en hematologie), medische microbiologie en pathologie. Vanwege de infrastructurele samenhang en de ontwikkelingen in de zorg rekenen we trombosezorg (VKA-begeleiding) ook tot IDD.

2020: 10 regio’s met Integrale Digitale Diagnostiek
Met ingang van 2020 hebben we samen met onze regionale regievoerders in 10 regio’s een belangrijke stap gezet op weg naar Integrale Digitale Diagnostiek. Verzekerden met een verwijzing voor eerstelijns diagnostiek krijgen die van of via de regionale regievoerder. De uitslagen worden geïntegreerd en gedeeld tussen de betrokken zorgverleners in de eerste en de tweede lijn.

Zo staat de patiënt centraal in het diagnostisch proces. Daarmee voorkomen we dubbele diagnostiek en/of onnodig hoge kosten. In onze IDD-regio’s zijn mooie resultaten geboekt door de gecontracteerde regievoerders op weg naar meer efficiëntie, samenwerking en schaalvergroting. In 2021 moeten de IDD-aanbieders laten zien dat zij good practices en volume/kostendalingen realiseren.

Doorontwikkeling Integrale Digitale Diagnostiek

In 2021 werken we samen verder aan IDD:

  • Wij ondersteunen de regievoerders om de integraliteit in de diagnostiek in hun regio verder te bevorderen.
  • De kruisbestuiving tussen de soorten diagnostiek en de verbinding tussen de eerste en de tweede lijn biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering, samenwerking, innovatie in aanbod, een doelmatig en eenduidig priknetwerk, schaalvergroting en efficiëntiewinst.
  • Dit leidt tot betere service en dienstverlening voor aanvragers en onze verzekerden.
  • In de regio’s waar nog geen gezamenlijke afspraken over IDD zijn, proberen we dit alsnog te realiseren. We nodigen aanbieders uit om ons daar voorstellen voor te doen. U kunt daarvoor contact opnemen via onze website of uw contactpersoon bij VGZ.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 een inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het inkoopbeleid Diagnostiek en Trombosezorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord