Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

Passende zorg

In het diagnostieklandschap is sprake van versnippering en capaciteitsoverschot. Dit belemmert de transitie naar zinnige zorg. Met ons Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) beleid proberen we passende zorg te realiseren. Dat leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Op die manier proberen we de zorg toekomstbestendig te houden. Daarnaast proberen we met onderstaande oplossingen de arbeidsproblematiek zo veel mogelijk te ondersteunen.

 • Priknetwerken efficiënter organiseren
 • Priklocaties ontdubbelen
 • Afspraaksystemen digitalisering
 • Diagnostieklandschap efficiënter te organiseren 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam