Uw gekozen zorgsoort:

Open inschrijving voor overeenkomst eerstelijns diagnostiek en trombosezorg in vrijgevallen GHOR-regio's

Coöperatie VGZ ziet kansen om de eerste- en tweedelijns diagnostiek doelmatiger in te richten. Er is nog steeds sprake van een fors capaciteitsoverschot, grote versnippering en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. VGZ wil dit anders en zinniger organiseren. 

Daarom streven wij naar integrale digitale diagnostiek. Zinnige diagnostiek, waarbij de kwaliteit wordt verhoogd en de kosten voor de samenleving worden verlaagd. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek.

Op basis van een zorgvuldig offerteproces hebben wij op 6 september 2019 de (voorlopige) selectie per GHOR-regio bekendgemaakt. In 9 regio’s hebben wij een integrale regievoerder kunnen selecteren, die de eerste- en de tweedelijnsdiagnostiek zal verbinden en optimale patiëntzorg zal faciliteren.

Voorlopige toekenning voor aantal regio’s teruggetrokken

In een aantal van de overige regio’s zijn wij op basis van nieuwe feiten en omstandigheden helaas tot de conclusie gekomen dat twee van de voorlopig geselecteerde partijen een ongeldige inschrijving hebben gedaan. Daarom zijn de inschrijvingen van deze voorlopige winnaars alsnog ongeldig verklaard en van het offertetraject uitgesloten. Consequentie hiervan is dat de voorlopige toekenning voor 9 GHOR-regio’s is teruggetrokken. 

Het betreft de volgende GHOR-regio’s: Groningen (1), Drenthe (3), IJsselland (4), Twente (5), Noord- en Oost Gelderland (6) Zaanstreek-Waterland (11), Kennemerland (12), Amsterdam-Amstelland (13) en Gooi en Vechtstreek (14). Voor Friesland (2) en Zuid-Limburg (24) hadden wij het offertetraject al teruggetrokken, bij gebrek aan geldige of voor selectie in aanmerking komende offertes.

Vrijgevallen regio’s

In de vrijgevallen GHOR-regio’s hebben wij, waar mogelijk, de aanbieder voorlopig geselecteerd die als één na beste uit het offertetraject naar voren kwam. In een aantal regio’s was dit geen optie en daar hebben wij het offertetraject ingetrokken. Deze regio’s vallen vrij, omdat de uitslag van het offertetraject in die regio onvoldoende in overeenstemming was met de doelstelling die VGZ wil bereiken; kwalitatief goede integrale digitale diagnostiek per GHOR-regio, tegen een concurrerende tariefstelling. 

Wij hebben de situatie per GHOR-regio opnieuw beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de GHOR-regio’s en eerstelijns diagnostiekkavels die het betreft.

Offertetraject ingetrokken voor de onderdelen Offertetraject niet ingetrokken voor de onderdelen
1 Groningen Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Pathologie en Trombosezorg -
2 Friesland Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Pathologie en Trombosezorg -
3 Drenthe Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg Pathologie
4 IJsselland Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg Pathologie
5 Twente Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg Pathologie
6 Noord- en Oost Gelderland Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg Pathologie
11 Zaanstreek-Waterland Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Pathologie en Trombosezorg -
12 Kennemerland Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Pathologie en Trombosezorg -
13 Amsterdam Amstelland Pathologie Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg
14 Gooi en Vechtstreek Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Trombosezorg Pathologie
24 Zuid-Limburg Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Pathologie en Trombosezorg -

De nieuwe (voorlopige) selectie en de intrekking van het offertetraject in de desbetreffende regio’s is op dinsdag 8 oktober 2019 bekend gemaakt aan de betrokken aanbieders. De selectie en de intrekking wordt definitief zodra na 21 dagen de bezwaartermijn is afgelopen en er zich geen wijzingen hebben voorgedaan. Het complete overzicht van geselecteerde aanbieders is terug te vinden op onze website. Voor de overige 14 GHOR-regio’s blijft de uitkomst van het offertetraject ongewijzigd. 

Open inschrijving vrijgevallen regio’s van start

Voor de inkoop van eerstelijns diagnostiek en/of trombosezorg wordt voor de vrijgevallen regio’s een open inschrijving ingezet, waarvan de voorwaarden in Negometrix zijn vastgelegd. Op hoofdlijnen ziet dit nieuwe traject er als volgt uit. VGZ zal voor zorgjaar 2020 in de vrijgevallen GHOR-regio’s een open inschrijving hanteren met door VGZ vastgestelde tarieven en voorwaarden. Om voor een contract voor één of meer van de eerstelijns diagnostiek- en/of trombosezorgkavels in één of meer van de vrijgevallen GHOR-regio’s in aanmerking te komen, dienen aanbieders te voldoen aan de door VGZ gestelde voorwaarden. Eenieder die hieraan voldoet en de tarieven accepteert, komt in aanmerking voor een overeenkomst met VGZ in de vrijgevallen GHOR regio(‘s) waarop aanbieders inschrijven. 

VGZ blijft streven naar integrale digitale diagnostiek

Ondanks deze wijziging voor de vrijgevallen GHOR-regio’s, verandert dit niets aan de doelstelling die VGZ heeft voor diagnostiek. VGZ zal komende jaren actief blijven sturen op het realiseren van kwalitatief goede integrale digitale diagnostiek tegen een concurrerende tariefstelling in alle regio's. 

Interesse open inschrijving vrijgevallen regio’s

Aanbieders die voor 2020 in aanmerking willen komen voor een contract met VGZ met betrekking tot de kavels eerstelijnsdiagnostiek en/of trombosezorg in de desbetreffende vrijgevallen regio’s, dienen dit zo snel mogelijk kenbaar te maken. Dat kan via diagnostiek@vgz.nl. Zij ontvangen dan de benodigde inloggegevens voor Negometrix, waarna zij tot uiterlijk 8 november 2019 (23:59) de tijd hebben een inschrijving in te dienen. Voor aanbieders die ervoor kiezen om voor 2020 geen contract te sluiten, geldt vergoeding conform de polisvoorwaarden van de verzekerden.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord