Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. Daarnaast zijn er steeds grotere gezondheidsverschillen binnen Nederland. Daarom vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dit doen we door aandacht te hebben voor gezond, gelijk en groen

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met zorgaanbieders in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de:

Wat zien we als zorgverzekeraars graag bij zorgaanbieders?

Om samen met zorgaanbieders in te zetten op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector, zien we graag dat zorgaanbieders:

 • Zich committeren aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • Duurzaamheid verankeren in hun strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen.

Wat verwacht VGZ van zorgaanbieders?

Voor eerstelijnsdiagnostiek zien we ook mogelijkheden om te verduurzamen. Daarom verwachten wij onderstaande punten van zorgaanbieders.

 • Het optimaliseren van priknetwerken, zodat er minder vervoersbeweging nodig is.
 • Het afbouwen van overcapaciteit. Dit leidt tot minder CO2 uitstoot.
 • Gezamenlijk gebruik van apparatuur.
 • Het scheiden van afvalstromen.
 • Hergebruik van materialen binnen de laboratoria.
 • Het verminderen van energiegebruik.

Het FIT initiatief ‘-70 is het nieuwe -80’ is een mooi voorbeeld van een eenvoudige stap op weg naar duurzame gezondheidszorg.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam