Tussentijdse afrekening continuïteitsbijdrage  

Heeft u een continuïteitsbijdrage aangevraagd en is deze goedgekeurd? Dan heeft u de afgelopen periode een continuïteitsbijdrage van ons ontvangen. Deze bijdrage is per maand aan u uitbetaald en berekend op basis van uw normomzet en gerealiseerde omzet. Nu de eerste uitbetalingen zijn gedaan, beoordelen we - op basis van aangeleverde en verwerkte declaraties - opnieuw uw vastgestelde gerealiseerde omzet. Om deze beoordeling zo transparant mogelijk te maken, heeft u van ons een tussentijdse afrekening ontvangen.

Doel van de tussentijdse afrekening 

De bijdrage die u tot nu toe heeft ontvangen betreft een voorlopige continuïteitsbijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was.

Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden. Meer over deze landelijke afspraken kunt u nalezen op zn.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u van ons een tussentijdse afrekening ontvangen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

Algemeen
 • Waarom ontvangt u een tussentijdse afrekening?

  De bijdrage die u tot nu toe heeft ontvangen is een voorlopige continuïteitsbijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was.

  Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kunnen wij overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

 • Wat is er in de tussentijdse afrekening precies berekend?

  In de tussentijdse afrekening hebben wij – op basis van uw aangeleverde en verwerkte declaraties – uw gerealiseerde omzet opnieuw beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van declaraties die pas na de laatste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage zijn binnengekomen. De opnieuw berekende voorlopige continuïteitsbijdrage op basis van de meest actuele gegevens zoals deze bij ons bekend waren op 1 november 2020. Dit is vervolgens afgezet tegen de voorlopige continuïteitsbijdrage die u eerder hebt ontvangen.

 • Eerst ontving ik een berekening voor de continuïteitsbijdrage per maand en nu - in de tussentijdse afrekening - één berekening voor de gehele periode. Waarom is dit?

  In de tussentijdse afrekening ontvangt u één berekening voor de gehele periode, omdat bij een maandelijkse berekening de zorgaanbieders met een fluctuerende omzet bij de eindafrekening financieel hard worden geraakt door de lagere tarieven voor inhaalzorg.

  Om dit te voorkomen, is besloten om de declaraties steeds te salderen. Dit salderen heeft plaatsgevonden bij de bepaling van omzetderving tijdens de eerste coronagolf en bij de bepaling van inhaalzorg later in het jaar 2020. De berekening verloopt nu dus steeds voor de gehele periode en niet per maand.

 • Ik heb geen continuïteitsbijdrage ontvangen van enkele UZOVI’s van Coöperatie VGZ. Hoe kan dat?

  Enkele van onze labels zijn samengenomen en enkele andere labels zijn geen onderdeel van de regeling continuïteitsbijdrage (CB). Hieronder ziet u een overzicht.

  • UZOVI 3334 valt onder UZOVI 0699 (IZA VNG)
  • UZOVI 3361 valt onder UZOVI 0101 (Univé)
  • UZOVI 9015 valt onder UZOVI 7095 (VGZ)
  • UZOVI 8956 betreft een volmacht die niet meer onder het concern VGZ valt. Daarom wordt deze UZOVI niet meegenomen in de CB-berekening
  • UZOVI 8972 betreft een volmacht die niet meer onder het concern VGZ valt. Daarom wordt deze UZOVI niet meegenomen in de CB-berekening
  • UZOVI 8995 betreft een volmacht die niet meer onder het concern VGZ valt. Daarom wordt deze UZOVI niet meegenomen in de CB-berekening
  • UZOVI 0212 betreft de uitvoeringspolis SZVK die op dit moment buiten de CB regeling valt.
  • UZOVI 9551 is t.b.v. het preferentiebeleid en dus niet bedoeld om te gebruiken in het declaratieverkeer. Daarom maakt deze UZOVI geen onderdeel uit van de CB-berekening
 • Ik heb nog geen tussentijdse afrekening ontvangen. Hoe kan dat?

  De tussentijdse afrekeningen worden tussen 15 november 2020 en 28 februari 2021 verstuurd aan alle zorgaanbieders die een continuïteitsbijdrage van ons hebben ontvangen. Hierbij hanteren we een drempelbedrag van € 50,-. Het kan dus voorkomen dat u de tussentijdse afrekening nog niet heeft ontvangen of niet ontvangt. Wij doen uiteraard ons uiterste best om alle tussentijdse afrekening z.s.m. te versturen.

 • Ik moet een gedeelte van de continuïteitsbijdrage terugbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling aanvragen?

  Ja, dat kan. U kunt een betalingsregeling aanvragen door gebruik te maken van het webformulier 'Betalingsregeling aanvragen'.
 • Ik heb een betalingsregeling aangevraagd. Hoe word ik hierover geïnformeerd?

  Wanneer u een betalingsregeling heeft aangevraagd ontvangt u van ons een bevestigingsmail. In deze mail geven we u eenmalig aan voor welke datum u steeds een bepaald bedrag naar ons dient over te maken. Let op: er is geen mogelijkheid om de gelden via een automatische incasso over te boeken. Ook ontvangt u slechts één mail met een betalingsoverzicht, en geen maandelijkse mail ter herinnering. U dient er dus steeds zelf zorg voor te dragen dat u de bedragen tijdig naar ons overmaakt.  
 • Ik heb een mail ontvangen waarin staat dat ik moet terugbetalen en een mail waarin staat dat ik juist een extra bijdrage ontvang. Hoe kan dit?

  Uw continuïteitsbijdrage wordt berekend per UZOVI. Het is mogelijk dat bij de tussentijdse afrekening blijkt dat u voor de ene UZOVI teveel continuïteitsbijdrage heeft ontvangen en voor een andere juist te weinig. In dat geval moet u een bedrag aan ons terugbetalen, én ontvangt u van ons een bedrag. Om de administratie voor u en voor ons overzichtelijk te houden, verzoeken wij u deze bedragen niet te salderen.
 • Ik heb een vraag over de tussentijdse afrekening die ik heb ontvangen. Wat kan ik doen?

  Heeft u een specifieke vraag over de tussentijdse afrekening die u heeft ontvangen? Dan kunt u ons een vraag stellen via dit webformulier.
Verrekening (specificaties en opbouw)
 • In de tussentijdse afrekening staat de ‘normomzet’. Wat is de normomzet?

  De normomzet is de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand en op basis van een referentieperiode. Let op: deze referentieperiode kan per zorgsoort verschillen.
 • In de tussentijdse afrekening staat de ‘gerealiseerde omzet’. Wat is de gerealiseerde omzet?

  Dit is de door ons vergoede omzet over de periode waarin de continuïteitsbijdrage loopt. Let op: de looptijd van de continuïteitsbijdrage kan per zorgsoort verschillen.
 • In de tussentijdse afrekening staat het ‘percentage continuïteitsbijdrage’. Wat is dit percentage?

  Dit is het percentage dat op basis van de expertise van Gupta is vastgesteld. Dit percentage verschilt per zorgsoort. Meer over deze percentages kunt u nalezen op zn.nl.
 • De normomzet is bij de tussentijdse afrekening anders dan bij de voorlopige berekening. Hoe kan dit?

  Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • Bij de tussentijdse afrekening ontvangt u per UZOVI van Coöperatie VGZ één mail voor de gehele periode waarvoor de continuïteitsbijdrage geldt. U ziet dus een normomzet welke gelijk is aan viermaal de maandelijkse normomzet. Bij de voorlopige berekening heeft u per UZOVI een brief ontvangen voor de periode maart + april, een brief voor mei en een brief voor juni. Doordat u nu maar één mail heeft ontvangen voor de gehele periode i.p.v. meerdere mails, kan de normomzet anders ogen. Deze is echter gelijk gebleven. 
  • Mogelijk is er in uw situatie sprake van een maatwerkberekening. Dit kan het geval zijn wanneer er een bijzondere wijziging in uw organisatie heeft plaatsgevonden. Bij de voorlopige continuïteitsbijdrage was het maatwerk in sommige gevallen nog niet volledig of correct verwerkt. Bij de tussentijdse afrekening hebben wij dit gecorrigeerd. Hierdoor kan de normomzet afwijken.
 • Wat wordt verstaan onder ‘verzekerdenmutatie’?

  De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op het totale bedrag dat wij aan u uitbetalen voor de zorg die u geleverd heeft in de referentieperiode. Het kan zijn dat verzekerden van zorgverzekeraar veranderd zijn in de tijd tussen de referentieperiode en de periode waarover de continuïteitsbijdrage wordt betaald (2020). Daarom vindt er een correctie plaats. Dit noemen we ook wel ‘verzekerdenmutatie’.
 • Wat wordt verstaan onder ‘inhaalzorg’?

  Na de coronaperiode start het wegwerken van ontstane wachtlijsten en achterstallige zorg. Dit noemen we ‘inhaalzorg’. In de berekening van de continuïteitsbijdrage wordt alle zorg, die na afloop van de periode voor de continuïteitsbijdrage boven de normomzet wordt geleverd, behandeld als inhaalzorg.
 • Is er bij de tussentijdse afrekening al rekening gehouden met inhaalzorg?

  Nee, de inhaalzorg wordt pas verrekend bij de eindafrekening.
 • Ik moet volgens de tussentijdse afrekening iets terugbetalen, maar ik hoefde de continuïteitsbijdrage toch niet terug te betalen?

  Zoals u in de regeling kunt nalezen wordt de continuïteitsbijdrage berekend op basis van uw normomzet (de door de zorgverzekeraars vergoede zorg in 2019) en de gedeclareerde omzet in de CB-periode (de gerealiseerde omzet). Bovendien is er in de regeling vastgesteld dat een gedeelte van de inhaalzorg (zorg die in de maanden na de continuïteitsbijdrage regeling boven de normomzet wordt geleverd) wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage.

  De bijdrage die naar u is overgemaakt is een voorlopige bijdrage. De definitieve continuïteitsbijdrage kan, met medeneming van alle declaraties over 2020, pas in 2021 worden vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage in 2021 lager blijkt te zijn dan uw voorlopig betaalde continuïteitsbijdrage dan zal het teveel betaalde worden teruggevorderd. Is de definitieve continuïteitsbijdrage hoger dan de voorlopige bijdrage, dan krijgt u het verschil nog uitbetaald. De tussentijdse afrekening die nu plaatsvind is bedoeld om (te) grote verrekeningen in 2021 te voorkomen.

  De definitieve continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen.

 • Wat kan ik verwachten bij de eindafrekening?

  Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de CB-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg u hebt geleverd. Op basis van de deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Indien de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd.

   

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord