Tussentijdse afrekening continuïteitsbijdrage  

Heeft u een continuïteitsbijdrage aangevraagd en is deze goedgekeurd? Dan heeft u de afgelopen periode een continuïteitsbijdrage van ons ontvangen. Deze bijdrage is per maand aan u uitbetaald en berekend op basis van uw normomzet en gerealiseerde omzet. Nu de eerste uitbetalingen zijn gedaan, beoordelen we - op basis van aangeleverde en verwerkte declaraties - opnieuw uw vastgestelde gerealiseerde omzet. Om deze beoordeling zo transparant mogelijk te maken, heeft u van ons een tussentijdse afrekening ontvangen.

Doel van de tussentijdse afrekening 

De continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen. De bijdrage die u tot nu toe hebt gekregen betreft echter een voorlopige continuïteitsbijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was.

Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden. Meer over deze landelijke afspraken kunt u nalezen op zn.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u van ons een tussentijdse afrekening ontvangen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

Algemeen
 • Waarom ontvangt u een tussentijdse afrekening?

  De continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen. De bijdrage die u tot nu toe hebt gekregen betreft echter een voorlopige continuïteitsbijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was.

  Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kunnen wij overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

 • Wat is er in de tussentijdse afrekening precies berekend?

  In de tussentijdse afrekening hebben wij  – op basis van uw aangeleverde en verwerkte declaraties – uw gerealiseerde omzet opnieuw beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn op basis van declaraties die pas na de laatste betaling van de voorlopige continuïteitsbijdrage zijn binnengekomen. De opnieuw berekende voorlopige continuïteitsbijdrage op basis van de meest actuele gegevens, is vervolgens afgezet tegen de voorlopige continuïteitsbijdrage die u eerder hebt ontvangen.

 • Ik heb nog geen tussentijdse afrekening ontvangen. Hoe kan dat?

  De tussentijdse afrekeningen worden tussen 15 november en 31 december verstuurd aan alle zorgaanbieders die een continuïteitsbijdrage van ons hebben ontvangen. Hierbij hanteren we een drempelbedrag van € 50,-. Het kan dus voorkomen dat u de tussentijdse afrekening nog niet heeft ontvangen of niet ontvangt. Wij doen uiteraard ons uiterste best om alle tussentijdse afrekening z.s.m. te versturen.
 • Ik moet een gedeelte van de continuïteitsbijdrage terugbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling aanvragen?

  Ja, dat kan. U kunt een betalingsregeling aanvragen door gebruik te maken van het webformulier 'Betalingsregeling aanvragen'.
 • Ik heb een vraag over de tussentijdse afrekening die ik heb ontvangen. Wat kan ik doen?

  Heeft u een specifieke vraag over de tussentijdse afrekening die u heeft ontvangen? Dan kunt u ons een vraag stellen via dit webformulier.
Verrekening (specificaties en opbouw)
 • In de tussentijdse afrekening staat de ‘normomzet’. Wat is de normomzet?

  De normomzet is de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand en op basis van een referentieperiode. Let op: deze referentieperiode kan per zorgsoort verschillen.
 • In de tussentijdse afrekening staat de ‘gerealiseerde omzet’. Wat is de gerealiseerde omzet?

  Dit is de door ons vergoede omzet over de periode waarin de continuïteitsbijdrage loopt. Let op: de looptijd van de continuïteitsbijdrage kan per zorgsoort verschillen.
 • In de tussentijdse afrekening staat het ‘percentage continuïteitsbijdrage’. Wat is dit percentage?

  Dit is het percentage dat op basis van de expertise van Gupta is vastgesteld. Dit percentage verschilt per zorgsoort. Meer over deze percentages kunt u nalezen op zn.nl.
 • De normomzet is bij de tussentijdse afrekening anders dan bij de voorlopige berekening. Hoe kan dit?

  Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • Voor de tussentijdse afrekening ontvangt u per UZOVI-code één mail. In deze mail vindt u informatie over de maanden waarin u recht had op de continuïteitsbijdrage. De normomzet die u hier ziet staan, is gelijk aan de maandelijkse normomzet. Bij de voorlopige berekeningen heeft u per UZOVI-code een mail per maand ontvangen. Doordat u nu één mail heeft ontvangen voor de gehele periode kan de normomzet anders ogen. Deze is echter wel gelijk gebleven. 
  • Uw normomzet is gebaseerd op de omzet die u heeft gemaakt in de referentieperiode. Er zit echter meestal wat tijd tussen de periode van het indienen van declaraties en de verwerking ervan. Het is dus mogelijk dat in de tussentijdse afrekening duidelijk wordt dat u - in de maanden waarin de continuïteitsbijdrage is uitbetaald - meer omzet heeft behaald dan wij eerder inzichtelijk hadden. Uw normomzet wordt dan bijgesteld en valt hoger uit dan bij de voorlopige berekeningen.
 • Wat wordt verstaan onder ‘verzekerdenmutatie’?

  De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op het totale bedrag dat wij aan u uitbetalen voor de zorg die u geleverd heeft in de referentieperiode. Het kan zijn dat verzekerden van zorgverzekeraar veranderd zijn in de tijd tussen de referentieperiode en de periode waarover de continuïteitsbijdrage wordt betaald (2020). Daarom vindt er een correctie plaats. Dit noemen we ook wel ‘verzekerdenmutatie’.
 • Wat wordt verstaan onder ‘inhaalzorg’?

  Na de coronaperiode start het wegwerken van ontstane wachtlijsten en achterstallige zorg. Dit noemen we ‘inhaalzorg’. In de berekening van de continuïteitsbijdrage wordt alle zorg, die na afloop van de periode voor de continuïteitsbijdrage boven de normomzet wordt geleverd, behandeld als inhaalzorg.
 • Is er bij de tussentijdse afrekening al rekening gehouden met inhaalzorg?

  Nee, de inhaalzorg wordt pas verrekend bij de eindafrekening.
 • Ik moet volgens de tussentijdse afrekening iets terugbetalen, maar ik hoefde de continuïteitsbijdrage toch niet terug te betalen?

  Zoals u in de regeling kunt nalezen wordt de continuïteitsbijdrage berekend op basis van uw normomzet (de door de zorgverzekeraars vergoede zorg in 2019) en de gedeclareerde omzet in de CB-periode (de gerealiseerde omzet). Bovendien is er in de regeling vastgesteld dat een gedeelte van de inhaalzorg (zorg die in de maanden na de continuïteitsbijdrage regeling boven de normomzet wordt geleverd) wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage.

  De bijdrage die naar u is overgemaakt is een voorlopige bijdrage. De definitieve continuïteitsbijdrage kan, met medeneming van alle declaraties over 2020, pas in 2021 worden vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage in 2021 lager blijkt te zijn dan uw voorlopig betaalde continuïteitsbijdrage dan zal het teveel betaalde worden teruggevorderd. Is de definitieve continuïteitsbijdrage hoger dan de voorlopige bijdrage, dan krijgt u het verschil nog uitbetaald. De tussentijdse afrekening die nu plaatsvind is bedoeld om (te) grote verrekeningen in 2021 te voorkomen.

  De definitieve continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen.

 • Wat kan ik verwachten bij de eindafrekening?

  Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de CB-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg u hebt geleverd. Op basis van de deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Indien de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd.

   

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord