Uw gekozen zorgsoort:

Behandeling Zintuigelijk Gehandicapten

Welkom op de pagina voor behandeling Zintuigelijk Gehandicapten (ZG). Sinds 2015 behoort de aanspraak behandeling Zintuigelijk Gehandicapten tot de Zorgverzekeringswet.

Zorginkoop in representatie voor bestaande zorgaanbieders

De zorginkoop 2016 vindt plaats in representatie. Dat wil zeggen dat per bestaande zorgaanbieder een zorgverzekeraar is aangewezen, die de zorginkoop verzorgt namens alle andere zorgverzekeraars. Het ZN Representatiemodel ZG 2016 (PDF) geldt alleen voor bestaande zorgaanbieders.

Zorginkoop voor nieuwe zorgaanbieders

Dit zijn zorgaanbieders die in 2014 geen ZG behandelzorg hebben geleverd conform de AWBZ. Hiervoor is het representatiemodel niet van toepassing. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich inschrijven bij alle zorgverzekeraars, ook bij VGZ. In de Inkoopgids ZG 2016 (PDF) is opgenomen aan welke voorwaarden nieuwe zorgaanbieders in 2016 dienen te voldoen. Bij de inschrijving moet een ondernemingsplan worden ingediend.

Inkoopgids BH ZG

In de Inkoopgids ZG 2016 leest u aan welke eisen u dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst en hoe de inkoop 2016 wordt vormgegeven. Deze inkoopgids is door zorgverzekeraars gezamenlijk opgesteld. VGZ koopt de ZG behandelzorg conform deze inkoopgids in en heeft geen eigen inkoopbeleid voor 2016 opgesteld.

Voor diverse bijlagen van de inkoopgids van SIAC en VIVUS over o.a. kwaliteit, afbakening en cliƫntprofielen verwijzen wij naar de website van ZN. U vindt deze bijlage bij de inkoopgids ZG onder 'subdocumenten tonen'.

Inschrijven

Door u in te schrijven kunt u VGZ laten weten dat u voor een Overeenkomst ZG 2016 (PDF) in aanmerking wilt komen. De basis voor de inschrijving is de Bestuursverklaring Inkoop ZG 2016 (PDF). Uw inschrijving moet uiterlijk 14 september 2015 om 12.00 uur zijn ontvangen.

Tijdsplanning zorginkoopprocedure

Uiterlijk 27 augustus 2015: bekendmaking inkoopbeleid 2016.
VGZ maakt het zorginkoopbeleid Zintuiglijk Gehandicaptenzorg voor 2016 bekend via de website.

Tot 14 september 2015 is de aanmeldperiode voor zorgaanbieders.

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst kunnen zich uiterlijk 14 september 2015 melden bij de (representerende) zorgverzekeraar. Bij VGZ kunt u zich melden met een e-mailbericht naar het zorginkoopteam, waarin u aangeeft een contract te willen sluiten, onder vermelding van de naam van de instelling en uw contactgegevens. De ingevulde bestuursverklaring kan meteen in deze mail meegezonden worden, maar dit mag ook op een later moment, doch uiterlijk 14 september. Na aanmelding ontvangt de zorgaanbieder van VGZ een ontvangstbevestiging. Nieuwe zorgaanbieders ontvangen daarbij de contactgegevens van de zorginkoper. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij bij de inschrijving een ondernemingsplan moeten indienen (zie inkoopgids), voorzien van een volumevoorstel.

Uiterlijk 14 september ontvangen de ingeschreven bestaande zorgaanbieders een volume overzicht van de representerende verzekeraar.

Dit overzicht is gebaseerd op de meest recent ingediende declaraties en dient als basis voor de volume afspraak voor het jaar 2016. 

Tussen 14 september en 10 oktober 2015 vinden de inkoopgesprekken plaats.

In deze gesprekken worden de productievoorstellen t.a.v. tarief en volume toegelicht.

Uiterlijk 17 oktober 2015 stelt VGZ de definitieve productieafspraken vast.

In de periode van 10 tot 17 oktober 2015 stelt VGZ op basis van de uitkomsten van de inkoopgesprekken per aanbieder de omvang en inhoud van de productieafspraken Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 2016 definitief vast.

Uiterlijk 17 oktober 2015 stuurt VGZ een overeenkomst met productieafspraken naar de zorgaanbieder.

In de periode van 15 tot en met 24 oktober 2015 stuurt VGZ de productieafspraken en de overeenkomst ter ondertekening toe aan zorgaanbieders die VGZ gaat contracteren. De overeenkomst zal ook door de tweede en derde representant worden ondertekend.

Op uiterlijk 29 oktober 2015 hebben de zorgaanbieders de overeenkomst ondertekend geretourneerd aan VGZ. 

Zorgaanbieders ontvangen van VGZ een afschrift van de tweezijdig getekende overeenkomst. Daarmee is de inkoopprocedure begin november 2015 afgerond.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord