Declaraties huidbehandelingen indienen alleen via verzekerde per 1 januari 2023

11-01-2023

De voorwaarden van rechtstreeks declareren (via VECOZO) zijn gewijzigd. Declaraties kunnen vanaf 1 januari 2023 alleen bij ons ingediend worden door de verzekerde zelf.

Wat verandert er precies?

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen de verzekeringsvoorwaarden van onze aanvullende verzekeringsproducten. Voor huidbehandelingen uit de aanvullende verzekering voeren wij een zogenoemd cessieverbod in. Met het invoeren van een cessieverbod kunnen onze verzekerden het recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder of aan andere derde partijen.

Wat betekent dit voor u?

Verzekerden dienen de declaraties in
Vanaf 1 januari 2023 kunt u als zorgaanbieder niet meer rechtstreeks bij ons declareren via VECOZO voor huidbehandelingen uit de aanvullende verzekering. Declaraties die u rechtsreeks bij ons indient, worden vanaf dat moment niet meer in behandeling genomen. In plaats daarvan geeft u een correcte nota mee aan de verzekerde, die de nota vervolgens zelf bij ons indient. Correct opgestelde nota’s zorgen voor een snellere uitbetaling aan uw cliënten en voorkomen extra administratief werk.

Controles op ingediende nota's
Zoals ook nu het geval is, controleren we de ingediende nota’s. We controleren onder andere of de AGB-code die op de nota staat vermeld, ook de AGB-code is van de uitvoerend behandelaar. Zoals bekend zijn er binnen uw praktijk specifieke behandelaren aangewezen die bepaalde huidbehandelingen mogen uitvoeren. U en uw cliënten vinden de aangewezen behandelaren terug in onze Zorgzoeker op de website van de desbetreffende verzekeraar.

Waarom passen we deze werkwijze aan?

Als zorgverzekeraar hebben we de plicht om de doelmatigheid en rechtmatigheid van declaraties te controleren. Hieronder valt ook het voorkomen van onrechtmatige declaraties. Wilt u meer weten over de standaard controles die wij uitvoeren? Bekijk dan ons controleplan.

Bovendien sluit deze werkwijze aan op artikel 1.3.2 van onze voorwaarden van de aanvullende verzekering. Hierin staat dat de vergoeding van de kosten van zorg, verleend door een niet-gecontracteerde zorgverlener, worden overgemaakt op de rekening van de verzekerde. 

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over deze nieuwe werkwijze kunt u een e-mail sturen naar CFB@vgz.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp het nummer 2022-0010, zodat we uw vraag zo snel mogelijk kunnen beantwoorden.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam