Algemene informatie

Op deze pagina vindt u alle algemene informatie terug zoals onze controleplannen en de algemene inkoopvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden voor Zorginkoop van Coƶperatie VGZ vindt u hier:

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2020-2021 

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2019

Controleplan

De algemene controleplannen van VGZ:

Algemeen Controleplan 2020

Algemeen Controleplan 2019

We vinden het belangrijk om op een vertrouwelijke manier om te gaan met privacygevoelige informatie. Om veilig en versleuteld gegevens te delen met betrekking tot de controles, vragen wij u om de VECOZO berichtenbox te activeren. In deze handleiding leest u hier meer over. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van VECOZO.  

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Wanneer u als zorgaanbieder of zorgorganisatie een conflict of meningsverschil heeft over zorgcontractering, dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan het inschakelen van een rechter. U kunt terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over vormen beslechting van verschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord