Uw gekozen zorgsoort:

Selectieve inkoop

De meest besproken onderwerpen hebben we op een rij gezet, verdeeld in categorie├źn.
 • Welke paramedische zorg koopt VGZ selectief in?

  VGZ koopt paramedische zorg voor verzekerden met een aantal aandoeningen selectief in:

  • de ziekte van Parkinson en een atypisch parkinsonisme
  • Claudicatio Intermittens
  • Lymfevataandoeningen/oedeem 


  Dit betekent dat VGZ de paramedische zorg alleen nog maar inkoopt bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij respectievelijk ParkinsonNet, ClaudicatioNet en/of een actuele registratie bezitten in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) fysiotherapie of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). 

  Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden selectieve inkoop.

   

 • Voor welke paramedische zorgsoorten is selectieve inkoop van toepassing?

  VGZ past selectieve zorginkoop toe voor de volgende zorgsoorten:

  • Fysiotherapie (Parkinson, Claudicatio Intermittens en Lymfvataandoeningen/oedeem)
  • Oefentherapie (Claudicatio Intermittens)
  • Ergotherapie (Parkinson)
  • Logopedie (Parkinson)
 • Wat is de reden dat VGZ paramedische zorg voor een aantal aandoeningen selectief inkoopt?

  VGZ vindt het belangrijk dat onze verzekerden de beste paramedische zorg voor een aandoening krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat specifieke deskundigheid op het gebied van een indicatie en het samenwerken met andere gespecialiseerde zorgverleners verbonden aan deze indicatie, de kwaliteit van de behandeling verhoogt. 

  Onderzoek bij patiënten met Parkinson wijst uit dat patiënten die behandeld worden door een gespecialiseerde therapeut minder vaak complicaties hebben en ook minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast was er een tendens tot een lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling en waren de kosten van deze gespecialiseerde therapie waren juist lager. In onderstaande film wordt het effect van ParkinsonNet uitgelegd.


   

 • Ik ben niet geregistreerd bij Parkinsonnet of Claudicationet, maar heb wel verzekerden behandeld die daar onder vallen. Wat nu?

  Als u in 2018 een verzekerde in behandeling heeft genomen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme of Claudicatio Intermittens en u bent niet geregistreerd bij respectievelijk ClaudicatioNet of ParkinsonNet, ontvangt u een gedeeltelijk vergoeding van de gedeclareerde behandeling.

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  Bekijk de lijst maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.

 • Ik bezit geen actuele registratie in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut. Kan ik een verzekerde met lymfevataandoeningen/oedeem behandelen?

  Indien een zorgaanbieder zonder actuele registratie in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het CKR of het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van SKF declareert voor de behandeling van lymfevataandoeningen/oedeem ontvangt u (geen) vergoeding afhankelijk van de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekerde.

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden

  Bekijk de lijst maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.

 • Welke uitzonderingen past VGZ toe op het selectieve inkoopbeleid?
  Indien de reistijd van de klant naar een zorgaanbieder met een actuele registratie bij ParkinsonNet, ClaudicatioNet of in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapie meer dan 20 minuten bedraagt. De genoemde reistijd van 20 minuten is verbonden aan het vervoermiddel waarvan de verzekerde van VGZ gebruikmaakt. Mocht een verzekerde van mening zijn dat de dichtstbijzijnde aangesloten therapeut meer dan 20 minuten reistijd bij hen vandaan is kunnen zij contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling via telefoonnummer via 088 - 131 16 11. Zij bekijken met de klant of er aangesloten zorgverleners in de buurt te vinden zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de vergoedingen van de klant in aanmerking voor een uitzonderingsregel en worden de kosten alsnog tegen het reguliere tarief vergoed.
 • Ik wil mezelf graag registreren bij ClaudicatioNet of ParkinsonNet. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen en waar kan ik mij aanmelden?
  ClaudicatioNet en ParkinsonNet hebben een eigen kwaliteitsbeleid. Voor informatie raadpleeg ClaudicatioNet of ParkinsonNet.
 • Ik ben aangemeld voor de opleiding van ClaudicatioNet of ParkinsonNet maar ben (nog) niet in het bezit van een geldige registratie. Hoe worden de declaraties vergoed?

  Een geldige registratie bij het respectievelijke netwerk is van belang. Zolang een zorgverlener de opleiding volgt en niet in het bezit is van een geldige registratie bij ClaudicatioNet of ParkinsonNet, vergoeden wij de declaraties gedeeltelijk. 

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  Bekijk de lijst maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.

 • Ik ben tijdelijk afwezig. Dient mijn vervanger aan dezelfde voorwaarden voor selectieve inkoop te voldoen?
  Een praktijk dient er zorg voor te dragen dat in het geval van ziekte of vakantie de zorg gecontinueerd kan worden en op een juiste manier gewaarborgd is. Een vervanger dient dezelfde registratie(s) te hebben als de zorgverlener die hij/zij vervangt. Echter is dit niet altijd mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de behandelingen dan toch door kunnen gaan maken wij een uitzondering voor de behandeling van verzekerden met de ziekte van Parkinson en Claudicatio Intermittens. U dient in deze situatie een e-mail te sturen naar VGZ. Hierbij geeft u de periode door waarin de behandelingen plaatsvinden of hebben plaats gevonden. Daarnaast geeft u de naam en AGB-code van de waarnemend therapeut en naam en AGB-code van de aangesloten therapeut door. Het kan tot 5 werkdagen duren voordat de wijziging in de systemen van VGZ zijn verwerkt. Vervolgens kunt u de declaraties bij ons indienen. Mochten de declaraties eerder niet (volledig) uitbetaald zijn, dan dient u deze eerst te crediteren.

  Een waarneming mag niet langer dan 3 maanden duren. Indien de behandelingen langer dan 3 maanden overgenomen worden, dienen de behandelingen uitgevoerd te worden door een therapeut mét actuele registratie bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet. Indien het gaat om zwangerschapsverlof maken wij een uitzondering op deze periode van 3 maanden.

  Bij verzekerden met Lymfevataandoeningen/oedeem dienen de behandelingen te allen tijde uitgevoerd te worden door een therapeut met een actuele registratie in het CKR fysiotherapie of SKF.
 • Ik heb een patiënt in behandeling met de ziekte van Huntington, Torticollis spasmodica of Dystonie, maar mijn declaraties zijn niet volledig uitbetaald. Wat moet ik doen?

  Het kan zijn dat declaraties voor behandelingen van patiënten met de ziekte van Huntington, Torticollis of Dystonieën niet volledig uitbetaald zijn. Deze aandoeningen vallen onder Extrapyramidale aandoeningen. Ons declaratiesysteem kan geen onderscheid maken tussen de verschillende aandoeningen die onder DC 9374 (of DC 9474) vallen. Mocht deze situatie zich voordoen dan kunt u contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord