Zinnige zorg

De zorgkosten stijgen hard. Ieder jaar weer. Als we samen niet ingrijpen, zijn ze over tien jaar verdubbeld. Goede zorg wordt dan onbetaalbaar. Daarom werkt Coöperatie VGZ aan zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dat doen we voor onze klanten van vandaag en om goede zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

Zorgvernieuwingen

Wij geloven dat de zorg beter kan tegen lagere kosten. Daarom werken we samen met zorgaanbieders aan vernieuwingen die leiden tot zowel een verbetering van de kwaliteit van zorg als tot een reductie van de kosten. Bijvoorbeeld in zogenaamde leer- en proeftuinen. Hierin experimenteren we - samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen - met nieuwe werkwijzen en methoden die beter zijn voor de patiënt en die leiden tot lagere kosten.

Daarnaast sluiten wij met steeds meer ziekenhuizen meerjarencontracten af. Daarmee geven wij deze ziekenhuizen financiële zekerheid zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren, ook al gaan deze ten koste van de eigen omzet.

Tenslotte stimuleren wij zorgaanbieders om vernieuwingen die zich bewezen hebben aan te melden via het Zinnige Zorg loket of over te nemen. Wanneer ze dit doen, geven we zorgaanbieders bijvoorbeeld voorrang bij de inkoop van de zorg voor onze verzekerden. Een aantal van deze vernieuwingen vind je op vgz.nl/zorgvernieuwing.

De patiënt centraal

Wij geloven dat een grotere rol voor de patiënt in de zorg leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om de patiënt meer te betrekken bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelplan. Dat leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënt en lagere kosten. Wij dragen hieraan bij door niet alleen te kijken naar -het aantal- verrichtingen bij het vergoeden van zorgaanbieders, maar vooral ook naar de behaalde gezondheidswinst. En door onze data te benutten om samen met zorgaanbieders te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de effectiviteit en doelmatigheid van behandelingen te verbeteren.

Een grotere rol voor de patiënt betekent ook dat wij steeds meer informatie over de prijs en kwaliteit van zorgaanbieders toegankelijk maken voor onze klanten. Daardoor kunnen zij weloverwogen kiezen waar zij behandeld willen worden.

Betaalbare premie

Coöperatie VGZ werkt aan zinnige zorg om goede zorg betaalbaar te kunnen houden. In de toekomst, maar zeker ook op de korte termijn. Zo kunnen we onze klanten een goede premie blijven bieden die redelijk en betaalbaar is.

Wat zinnige zorg is, kunnen en willen wij niet alleen bepalen. Wel kunnen we proberen de prikkels weg te halen die ertoe leiden dat er zorg wordt geleverd die niet in het belang is van de patiënt. Dit doen we door met zorgaanbieders afspraken te maken die gaan over de resultaten, niet over het aantal (be)handelingen.

Uiteraard kijken we ook in onze eigen bedrijfsvoering waar het slimmer, eenvoudiger en dus zinniger kan en hoe we verspilling kunnen tegengaan.

›Zinnige Zorg Award
›Minder bijwerkingen door lagere dosering reumamedicijnen
›Alle hoorzorg op één plek
›Passende en vernieuwende hulp bij psychische problemen
›De juiste verbandmaterialen voor alle wonden
›Vicino: ‘gewoon’ naar de huisarts en niet naar een instelling
›ParkinsonNet: samenwerken aan betere zorg voor parkinsonpatiënten

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen