​Onze aandacht gaat daarom in eerste instantie uit naar de patiënten die in eerste instantie zijn doorverwezen naar Zuyderland. We gaan er op basis van ons contract vanuit dat ze gewoon snel in het ziekenhuis terecht kunnen. Mocht het ziekenhuis onverhoopt besluiten tot het niet of later behandelen van een deel van de patiënten, dan kunnen wij hen verwijzen naar ziekenhuizen in de buurt. Als mensen verder moeten reizen, vergoeden wij de extra reiskosten.
 

Zorggarantie voor VGZ-klanten

Zorgverzekeraars hebben te maken met de belangen van drie groepen. Patiënten (die willen goede zorg dichtbij huis), zorgaanbieders (die willen zekerheid dat ze daarvoor een vergoeding krijgen) en verzekerden (die vragen van ons een reële premie om goede zorg te kunnen garanderen).
 
VGZ heeft voor alle verzekerden in de regio rond Zuyderland voldoende zorg ingekocht. We zijn met het ziekenhuis in gesprek geweest over aanpassing van het contract, omdat wij vinden dat patiënten geen hinder van mogen ondervinden van financiële discussies tussen aanbieders en verzekeraars.
 
Over de inhoud van de gesprekken met het ziekenhuis doen we verder geen mededelingen. We vinden het jammer dat de door ons uitgestoken hand niet tot een ander resultaat heeft geleid.
Onze eerste zorg gaat nu uit naar het garanderen van de juiste zorg voor onze klanten in de regio.
 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.vgz.nl/zuyderland