​In een brief aan de NZa heeft VGZ gevraagd om na te gaan of een heroverweging van de regeling die de beschikbaarheid van spoedzorg moet garanderen mogelijk is. VGZ voegt daaraan toe: “In afwachting van uw evaluatie zal VGZ waarborgen dat voldoende acute en spoedeisende zorg beschikbaar is in Den Helder (…) Wij hechten eraan te melden dat de verzekeraars (in casu zijn dat vooral Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis) daar ook nooit twijfel over hebben laten bestaan.”

Daarmee is een dreigende sluiting van de spoedeisende zorg in Den Helder op korte termijn niet aan de orde. Daarnaast wordt er door VGZ en het ziekenhuis in overleg met de NZa, het ministerie van VWS en gemeenten in de regio gewerkt aan een oplossing zodat ook op langere termijn de noodzakelijke zorg aan bewoners in de regio Den Helder kan worden geboden.

VGZ en Noordwest zetten daartoe hun overleg voort over het profiel van het ziekenhuis in Den Helder en zullen in elk geval binnen nu en 2 weken afspraken maken over het daarbij te volgen proces. Zilveren Kruis sluit hierbij aan.