​Met ‘In debat bij VGZ’ willen we een podium geven aan iedereen die zich betrokken voelt bij de zorg in Nederland. We zoeken met patiënten, verzekerden, zorgverleners en deskundigen naar oplossingen voor knelpunten in de organisatie van de zorg. De privacy van mensen is een groot goed. Dat geldt zeker als het gaat om gegevens over uw gezondheid. Er zitten echter ook nadelen aan de bescherming van de privacy van patiënten en verzekerden.
 
Praktijkvoorbeelden
Stel u wordt met spoed in het ziekenhuis opgenomen; moet de specialist dan direct toegang kunnen hebben tot uw medicatiegegevens? Of is het recht op privacy belangrijker?
Of wat als uw zorgverzekeraar een minder belastende behandeling weet voor uw diabetes. Wilt u daar dan informatie over krijgen? Of mag alleen uw behandelend arts dat doen?
 
Deelnemers
Om zoveel mogelijk invalshoeken aan bod te laten komen, hebben we de volgende deelnemers uitgenodigd:
-          Patiënten en zorgaanbieders over nut en noodzaak van het beter gebruiken van gezondheidsinformatie door behandelaars of hun verzekeraar
-          Belangenbehartigers over de balans tussen privacy en gezondheid
-          Ondernemers over de inzet van data voor een gezonder Nederland
-          Initiatiefnemers van MedMij (online omgeving die patiënten grip geeft op hun gezondheidsgegevens)

Debatteert u mee?
U bent van harte welkom in ons kantoor aan de Nieuwe Stationsstraat 12 in Arnhem van 18 tot 20.30 uur. U kunt zich opgeven voor deze editie van 'In debat bij VGZ' door dit eenvoudige formulier in te vullen. Hierin kunt u zich ook aanmelden voor nieuwsupdates (ook als u niet aanwezig kunt zijn op 29 juni). Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met het definitieve programma.