​Het is echter de overheid die bepaalt wat er in het basispakket zit en wanneer wij behandelingen daaruit mogen vergoeden. Het belangrijkste criterium dat de overheid daarbij hanteert, is of een behandeling bewezen effectief is. De overheid kijkt daarbij niet naar één geval, maar  laat zich hierbij adviseren door het Zorginstituut Nederland. Over de behandeling waar deze rechtszaak over gaat, is het Zorginstituut Nederland helder: op basis van een analyse van de internationale medisch-wetenschappelijke literatuur heeft zij vastgesteld dat deze behandeling niet effectief is. Ook de relevante beroepsverenigingen en de Gezondheidsraad  zijn het hier mee eens.

Coöperatie VGZ ziet daarom geen reden om af te wijken van de dwingende richtlijnen van de overheid. Wij vinden dat het geld afkomstig van de premies van verzekerden besteed moet worden aan behandelingen en geneesmiddelen die bewezen effectief zijn. Dit doen we om te voorkomen dat wij uiteindelijk behandelingen en geneesmiddelen die wél werken niet meer kunnen vergoeden.

Omdat deze zaak nog onder de rechter is, kunnen we niet ingaan op dit individuele geval.