Patiënten en cliënten blijven langer thuiswonen, met alle gemakken én problemen van dien. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en medewerkers op de spoedeisende hulp ervaren een hogere werkdruk en op een aantal plekken in ons land is een tekort aan bedden in ziekenhuizen of revalidatiecentra.
 
Wat gaat er mis? En hoe kunnen we er iets aan doen? Op woensdag 12 april geeft VGZ het podium aan onder meer:
• Familieleden van patiënten voor wie geen passende zorg beschikbaar was;
• Frank van Kemenade, huisarts en oprichter van eerstelijns medisch centrum Pantaleon;
• Raoul Bakkes, directeur Proteion Zorgcentra;
• Geert Wingens, zorginkoper Langdurige Zorg van Zorgkantoren VGZ;
• Nicole Velthuis, hoofd Communicatie Patiëntenfederatie Nederland;
• Geert de Kousemaeker van Fluent, deed onderzoek naar de tekorten op de eerste hulp;
• De ervaringen, vragen en expertise van de deelnemers in de zaal.
Het debat wordt geleid door presentator en journalist Clairy Polak.
 
Het debat wordt live uitgezonden via Facebook Live van 18.30 tot 20.00 uur en is hier achteraf ook terug te zien van 18.30 tot 20.00 uur en is hier achteraf ook terug te zien.