Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Coöperatie VGZ faciliteert en stimuleert zinnige zorg. Altijd in samenspel met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en verzekerden. Inmiddels hebben artsen tientallen good practices zodanig ver ontwikkeld, dat ze breder kunnen worden toegepast door andere ziekenhuizen. Ook in andere zorgsoorten, de GGZ, paramedie en huisartsenzorg stimuleert VGZ de bredere toepassing van good practices voor zinnige zorg.
 
Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ: “Het afgelopen jaar hebben we een alliantie gevormd van tien instellingen die goede voorbeelden van zinnige zorg aandragen en doorontwikkelen. We willen dit jaar zoveel mogelijk andere zorgaanbieders stimuleren om die ook in hun eigen praktijk toe te passen. Daarmee zorgen we samen met zorgaanbieders voor betere zorg én voor beheersing van de kosten.”
 

Alliantie voor zinnige zorg

VGZ zoekt sinds enkele jaren op initiatief van zorgaanbieders en artsen actief naar nieuwe werkwijzen die leiden tot zinnige zorg. Dat gebeurt onder meer in zogenaamde leertuinen, waarvan er nu zes actief zijn in de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg en eerstelijnszorg, of een combinatie daarvan. 
De samenwerking met artsen en aanbieders leverde al veertig goede voorbeelden die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg en breder kunnen worden toegepast. Samen met de zorgaanbieders die ze ontwikkelden zijn zogenoemde opschaalplannen gemaakt. Leden van de alliantie voor zinnige zorg (negen ziekenhuizen en een ggz-instelling) zijn beschikbaar voor het adviseren en ondersteunen van andere aanbieders die good practices willen overnemen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om online monitoring van patiënten met hartklachten of astma waarmee onnodig ziekenhuisbezoek wordt voorkomen; meer tijd voor gesprekken tussen arts en patiënt, zodat vaker alternatieven overwogen en gekozen worden en het inzetten van ervaren specialisten op de eerste hulp, waarmee onnodige diagnostiek wordt voorkomen.