Benno Siegert, directeur HR/FM van VGZ: ‘Dit is een akkoord dat voldoende zekerheid en perspectief voor onze medewerkers biedt. We zijn verheugd dat we in goed gesprek met de vakbonden eruit zijn gekomen.' Eerder was een nieuw gesprek nodig, omdat de leden van de vakbonden een vorige versie van het akkoord afkeurden.

​Verder is in deze CAO opgenomen dat het partnerverlof bij de geboorte van een kind verruimd wordt naar drie weken. Ook wil Coöperatie VGZ meer zelfbeschikking bij besteding van pensioenpremie, bijvoorbeeld doordat medewerkers een deel van hun pensioenpremie kunnen stoppen in het eerder aflossen van hun hypotheek. Daarnaast komt er in drie jaar een persoonlijk opleidingsbudget van 1500 euro per medewerker beschikbaar. Siegert: ‘Wij willen constante aandacht voor de kennis en opleiding van VGZ-medewerkers, zodat ook in een snel veranderende wereld al onze medewerkers goed voorbereid zijn op hun toekomst.’

Inge de Vries (De Unie) spreekt namens de drie vakorganisaties en is verheugd dat in goed overleg met VGZ nu een cao en een sociaal plan is afgesloten waar de leden van de vakorganisaties in ruime meerderheid mee akkoord zijn gegaan. De afspraken voor een persoonlijk opleidingsbudget, het loopbaanadvies en het persoonlijk ontwikkelingsplan zijn goede voorbeelden van het inzetbaarheidsbeleid bij VGZ.

De Vries: ‘Medewerkers van VGZ realiseren zich dat zij in een snel veranderende markt werken waarin zij zich steeds moeten scholen en zich moeten ontwikkelen. Niets doen is geen optie wil je aan het werk blijven. Wat de vakorganisaties betreft is een goede eerste stap gedaan. In de volgende cao willen de vakorganisaties deze instrumenten verder uitbreiden.’