Personeelstekorten in de zorg

De personeelstekorten in de zorg zijn een brede maatschappelijke uitdaging. Huisartsentekort, uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk, oplopende wachttijden en een stijgende zorgvraag door vergrijzing. Dit zijn grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat. 
Coöperatie VGZ werkt samen met zorgprofessionals aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. Maar ook naar manieren om hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. Dat betekent een versnelling op passende zorg door een transformatie naar digitaal waar dat kan, bijvoorbeeld door inzet van zorgtechnologie, en fysiek als dat nodig is. 

Zelfredzaamheid vergroten 

Een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de druk op de arbeidsmarkt in de zorg kan gerealiseerd worden door cliënten en patiënten zelf. Door gebruik te maken van hulpmiddelen en technologie zijn zij vaak prima in staat om bepaalde handelingen zelf te verrichten zonder tussenkomst van verzorgenden. Hierdoor ervaren mensen ook vaak een grotere mate van zelfstandigheid. Dit kan in afzonderlijke situaties leiden tot een vermindering van de benodigde tijd aan hulp van een tot enkele uren per week. Bij landelijke opschaling levert dit een zeer aanzienlijke vermindering van de werkdruk voor verzorgenden op en kunnen zij hun beschikbare tijd inzetten voor andere cliënten of activiteiten. 

Sectorbrede aanpak

We hebben inmiddels een stevig netwerk opgebouwd met koplopers in de zorg die samen met ons snelheid maken in de opschaling. Dit netwerk bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 3 V&V-instellingen waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. De ambitie van het netwerk Zinnige zorg is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg goed, beschikbaar en betaalbaar te houden. Nu en in de toekomst. De leden en de betrokken ketenpartners werken samen om nieuwe initiatieven te delen. Samen zijn verschillende initiatieven ontwikkeld die helpen ruimte te creëren in de steeds schaarser wordende personeelscapaciteit. 

 

Hieronder een aantal concrete voorbeelden van toepassing van technologie in de zorg.

Groeiend tekort aan zorgpersoneel

De sector zorg en welzijn telt circa 1,2 miljoen werknemers. De verwachting is dat in de periode tot eind 2022 ongeveer 190 duizend extra medewerkers nodig zijn binnen zorg en welzijn (40 duizend medewerkers per jaar). Nu werkt 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorgsector. Als de zorgvraag in het huidige tempo blijft doorgroeien, zijn er 2040 1 op de 4 werknemers nn in 2060 zelfs 1 op de 3 nodig om aan de zorgvraag te blijven voldoen. Werknemers die er niet zijn. De tekorten spelen sector breed; van huisartsenzorg, wijkverpleging, MSZ, GGZ, gehandicaptenzorg tot de ouderenzorg. Met oplopende wachttijden en verzwaring van de werkdruk tot gevolg. (bron WRR)

'Je kunt niet meer achterover leunen' | EenVandaag

Op 14 juni 2022 was onze CEO Marjo Vissers samen met onze alliantie-partner Thebe te gast in actualiteitenprogramma EenVandaag. Zij werden bevraagd over het belang van sociale en zorgtechnische innovaties en lichtten toe wat wij doen om de zorg toegankelijk te houden. 
Zorgrobot Tessa
Zorgrobot Tessa is een slimme zorgrobot die mensen helpt bij de dagstructuur. Bijvoorbeeld door ze eraan te herinneren dat ze hun medicijnen innemen of moeten eten. Patiënten kunnen zo meer zelf, terwijl de verpleegkundige de vrijgekomen kan besteden aan andere patiënten of andere taken. Door Tessa is er gemiddeld 80 minuten minder wijkverpleegkundige inzet per cliënt nodig en de mantelzorger wordt ontlast. Onze partner De Zorggroep heeft Zorgrobot Tessa nu bij ongeveer 100 cliënten ingezet. 
 24/7 digitale zorg op afstand
24/7 Zorg op Afstand van GGZ Noord-Holland-Noord is een digitale zorgcentrale die 24 uur per dag beschikbaar is haar cliënten. Doordat cliënten op elk moment van de dag kunnen beeldbellen met iemand die hun verhaal en dossier kent, ervaren cliënten meer zelfstandigheid, minder onzekerheid en meer eigen regie. Het unieke aan deze plek is dat je er als psychiatrisch verpleegkundige echt cliëntenzorg kunt bieden, zonder dat je daarvoor hier fysiek aanwezig moet zijn. En dat biedt ook kansen voor de arbeidsmarkt.
Domotica en de slimme Medicijndispenser 
Hoe kan domotica en technologie helpen in deze tijd van personeelstekort? Een voorbeeld is de Medido medicijndispenser. Hierbij kan je al snel 10 minuten per medicatiemoment opleveren. En vaak hebben ouderen meer dan één medicatiemoment op een dag. Esther Jacobs van de ZZG Zorggroep legt uit hoe werkt in deze ‘3 minuten met’ 

Ondersteuner thuis

Thebe en Coöperatie VGZ zetten zich gezamenlijk in om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen. De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om andere oplossingen en nieuwe manieren van werken. Hieruit is bij Thebe de nieuwe functie ‘ondersteuner thuis’ ontstaan. Deze persoon ondersteunt de cliënt in wat voor cliënt zélf belangrijk is. Denk hierbij aan helpen met boodschappen doen of koken, maar ook met het stimuleren van hobby’s en sociale contacten. Ook mensen met een andere (niet-zorg) achtergrond kunnen in deze functie echt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van cliënten. Door deze vorm van ondersteuning wordt de mantelzorger ontlast en wordt ook een opname naar het verpleeghuis uitgesteld. Cliënten wonen hierdoor gemiddeld vijf maanden langer thuis.  

De IkHerstel App

De IkHerstel App is de winnaar van de Zinnige Zorg Award 2021. Dankzij de app herstellen patiënten 5 tot 14 dagen sneller na hun operatie. En het gebruik van technologie biedt ook echt voordeel voor de zorgprofessionals. De app leidt tot minder herhaalconsulten, waardoor de zorgprofessionals tijd over hebben voor andere zorgtaken. De app is echt een mooi voorbeeld van zorgtechnologie waarbij zorgpersoneel wordt ontlast. Het draagt zo bij aan het gericht omgaan met de beschikbare capaciteit in de zorg.

In de reeks Ons hart voor innovatie zetten we onze innovatiemanagers in het middelpunt. Jacqueline Baatenburg presenteert in deze video haar samenwerking met het Amsterdam UMC en IkHerstel. 

Stomadragers leren zelf verzorgen

Patiënten in het Catharina ziekenhuis leren al vóór de operatie en vooral ook tijdens de opname in het ziekenhuis hoe ze zelf de stoma kunnen verzorgen. Na thuiskomst worden de patiënten een keer bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van de hulpmiddelenleverancier. Als de patiënt achteraf nog vragen heeft is er telefonisch contact mogelijk. Deze nieuwe aanpak leidt tot meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, minder lekkages en complicaties. Dit wordt door patiënten als heel positief ervaren. Daarnaast is er fors minder inzet van thuiszorg nodig en zijn minder herhaalcontacten op de stomapoli.   

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam