Zinnige Zorginkoop

Elk jaar maakt Coöperatie VGZ afspraken met zorgaanbieders over zorg die zij kunnen leveren aan onze verzekerden. We noemen dit het inkopen van zorg. Elk voorjaar stuurt VGZ een lijst aan zorgvoorwaarden naar zorgaanbieders. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over welke soort zorg er nodig is en welke kwaliteit en prijs verwacht worden. Vervolgens onderhandelen we met de zorgaanbieders over de zorgvoorwaarden. Aan het einde van het jaar zijn de afspraken met zorgaanbieders afgerond zodat onze verzekerden weten waar ze aan toe zijn: goede zorg in de regio voor een betaalbare premie.

Gedifferentieerde inkoop


We kopen niet alle zorg tegen hetzelfde tarief in. Soms stellen we voorwaarden, voordat een zorgaanbieder een bepaald tarief mag hanteren. Tevreden patiënten, innovatieve en betaalbare zorg spelen hierin een grote rol. In sommige gevallen mogen alleen gecertificeerde specialisten bepaalde behandelingen uitvoeren. Dat is simpel gezegd omdat zij dit het beste kunnen. Zo is de patiënt beter geholpen en zijn er vaak minder complicaties.

Op die manier is ook zorginkoop onderdeel van zinnige zorg.
Algemene voorwaarden zorginkoop

Lees alle bepalingen die we in de algemene inkoopvoorwaarden stellen.

Zorginkoopplannen 2022
De zorginkoopplannen voor 2022 zijn gepubliceerd. Bekijk per zorgsoort de visie van Coöperatie VGZ.

Inkopen zinnige zorg

Wij staan voor zinnige zorg. Daarom ondersteunen we good practices en gaan we allianties aan met de koplopers in het zorglandschap. Good practices zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve zorg waar de patiënt baat bij heeft en die ook een kostenbesparing oplevert. Op deze manier houden we de zorg betaalbaar en verbeteren we de kwaliteit.

De allianties die we aangaan, zorgen ervoor dat good practices makkelijker opgeschaald kunnen worden. De good practices zijn ideeën die uit de markt komen. Coöperatie VGZ is in die zin dus vooral de faciliterende partij.  

Zorg zoeken

Onze verzekerden hebben vrije keus. Via de tool ‘Zorgzoeker’ maken wij inzichtelijk met welke zorgaanbieders we contracten hebben afgesloten. Zo is voor al onze verzekerden transparant welke zorgaanbieders door Coöperatie VGZ gecontracteerd zijn.

Zo garanderen wij voldoende zorg in iedere regio

Hieraan moet een Good Practice voldoen

Zorgaanbieders met een goed idee verwelkomen we graag. Een Good Practice moet wel aan een aantal zaken voldoen.

 • Het initiatief is onderscheidend en nog geen dagelijkse praktijk.
 • Er zijn positieve resultaten gemeten bij minstens 50 patiënten/cliënten.
 • Het initiatief leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten.
 • Uitbreiding naar andere zorgaanbieders is mogelijk.
 • Er is een ambassadeur die de Good Practice uitdraagt naar collega's.
Zinnige Zorg Award
Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Dien uw Good Practice in en wie weet wordt uw idee genomineerd voor onze jaarlijkse Zinnige Zorg Award.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam