Zinnige Zorginkoop

Elk jaar maakt Coöperatie VGZ afspraken met zorgaanbieders over zorg die zij kunnen leveren aan onze verzekerden. We noemen dit het inkopen van zorg. Elk voorjaar stuurt VGZ een lijst aan zorgvoorwaarden naar zorgaanbieders. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over welke soort zorg er nodig is en welke kwaliteit en prijs verwacht worden. Vervolgens onderhandelen we met de zorgaanbieders over de zorgvoorwaarden. Aan het einde van het jaar zijn de afspraken met zorgaanbieders afgerond zodat onze verzekerden weten waar ze aan toe zijn: goede zorg in de regio voor een betaalbare premie.


Zo kopen wij zorg in

Algemene voorwaarden zorginkoop

Lees alle bepalingen die we in de algemene inkoopvoorwaarden stellen.

Gedifferentieerde inkoop

We kopen niet alle zorg tegen hetzelfde tarief in. Soms stellen we voorwaarden, voordat een zorgaanbieder een bepaald tarief mag hanteren. Tevreden patiënten, innovatieve en betaalbare zorg spelen hierin een grote rol. In sommige gevallen mogen alleen gecertificeerde specialisten bepaalde behandelingen uitvoeren. Dat is simpel gezegd omdat zij dit het beste kunnen. Zo is de patiënt beter geholpen en zijn er vaak minder complicaties.

Op die manier is ook zorginkoop onderdeel van zinnige zorg.

Zo garanderen we voldoende zorg in iedere regio

Inkopen zinnige zorg

Wij staan voor zinnige zorg. Daarom ondersteunen we good practices en gaan we allianties aan met de koplopers in het zorglandschap. Good practices zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve zorg waar de patiënt baat bij heeft en die ook een kostenbesparing oplevert. Op deze manier houden we de zorg betaalbaar en verbeteren we de kwaliteit.

De allianties die we aangaan, zorgen ervoor dat good practices makkelijker opgeschaald kunnen worden. De good practices zijn ideeën die uit de markt komen. Coöperatie VGZ is in die zin dus vooral de faciliterende partij.  

Hieraan moet een Good Practice voldoen

Zorgaanbieders met een goed idee verwelkomen we graag. Een Good Practice moet wel aan een aantal zaken voldoen.

  • Het initiatief is onderscheidend en nog geen dagelijkse praktijk.
  • Er zijn positieve resultaten gemeten bij minstens 50 patiënten/cliënten.
  • Het initiatief leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten.
  • Uitbreiding naar andere zorgaanbieders is mogelijk.
  • Er is een ambassadeur die de Good Practice uitdraagt naar collega's.
360x150
Zinnige Zorg Award
Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Dien uw Good Practice in en wie weet wordt uw idee genomineerd voor onze jaarlijkse Zinnige Zorg Award.
Zorg zoeken

Onze verzekerden hebben vrije keus. Via de tool ‘Zorgzoeker’ maken wij inzichtelijk met welke zorgaanbieders we contracten hebben afgesloten. Zo is voor al onze verzekerden transparant welke zorgaanbieders door Coöperatie VGZ gecontracteerd zijn.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord