Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Digitale zorg in coronatijd

De coronapandemie heeft een enorme impact op de zorg. De druk op ziekenhuizen en zorgprofessionals is hoog door de intensieve zorg aan corona-patiënten. Daarnaast is veel planbare zorg uitgesteld. Inmiddels ontstaat er ruimte voor het herstarten van de zorg. Omdat de druk op ziekenhuizen en andere zorgaanbieders nog steeds enorm hoog is, kijken wij samen met hen hoe we die druk kunnen opvangen en eventueel verlichten. We hebben, op basis van ervaringen en goede voorbeelden van ziekenhuizen en zorgprofessionals, een aantal ideeën op een rijtje gezet die daarbij kunnen helpen.

Ideeën uit de praktijk

VGZ ontwikkelt samen met zorgaanbieders good practices en andere initiatieven die leiden tot betere zorg voor de patiënt (bijvoorbeeld Shared Decision Making), het verlichten van de werkdruk en lagere kosten. Deze voorbeelden en initiatieven zijn bedacht en ontwikkeld in ziekenhuizen. Een aantal van die initiatieven kan mogelijk worden ingezet voor het opvangen van de verwachte ‘inhaalzorg’ of het aanpassen van de werkwijze in ziekenhuizen. Deze initiatieven kunnen overigens niet alleen nu, maar ook structureel een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg terwijl ze tegelijk een lager beroep doen op personeel of de begroting van het ziekenhuis.

Op deze webpagina belichten we een aantal voorbeelden van digitale zorg in coronatijd. Onze zorginkopers bekijken graag in samenspraak met ziekenhuizen wat er mogelijk is of brengen contact tot stand tussen ziekenhuizen of collega’s die ervaring hebben met de gepresenteerde initiatieven en good practices.

360x150
Medicplanner
Slimme inzet van personeel door Medicplanner 
Een van de grootste uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat zijn de toenemende personeelstekorten. Binnen de ziekenhuissector zijn er stevig tekorten aan verpleegkundige op de IC, SEH en OK, helemaal in coronatijd. Veel ziekenhuizen kampen hierdoor met flinke planningsproblemen. Medicplanner biedt hier de oplossing voor. Het is een disruptieve manier van roostering dat leidt tot slimme inzet van zorgpersoneel (incl. inhuur). Het is ontwikkeld voor en door zorgprofessionals en heeft in 2019 de Dutch Interactive Award als baanbrekende digitale oplossing gewonnen.  
 
Verpleegkundige hebben meer tijd voor het primaire proces 

Voorheen was het heel normaal dat een verpleegkundige de roostering van de afdeling deed op de vrije momenten, snel tussendoor of in de eigen tijd. We zien dat er nu steeds meer de beweging is naar centrale roostering, waardoor verpleegkundige meer tijd hebben voor het primaire proces, namelijk patiënten helpen. IC arts Michael Frank en voormalig chirurg Hans Flu van het Albert Schweitzer ziekenhuis kwamen met een baanbrekende oplossing voor roostering, en slimme inzet van schaars zorgpersoneel, namelijk de app MedicPlanner. 
 
Medicplanner faciliteert het totale roosterproces
Via deze app kunnen zorgprofessionals zich aanmelden en zoeken naar een beschikbare dienst. Er wordt dus een match gemaakt tussen vraag (vanuit het ziekenhuis) en aanbod. Het ziekenhuis plaatst de beschikbare diensten via de app online. Zorgprofessionals kunnen zich voor deze diensten inschrijven. Door de app heeft een ziekenhuis een overzicht van de beschikbare zorgprofessionals. Indien er een dienst beschikbaar is, wordt er op basis van profiel en aanbod naar een match gezocht dat kan zowel in de eigen organisatie (bijv. ic of seh), in de regio (ook medewerkers van andere zorgaanbieders) als de inhuur van ZZP’ers of uitzendkrachten. Het rechtstreeks inhuren van ZZP-ers via de app leidt tot een forse verlaging van de personeel niet in loondienst kosten. De app kan dus ook ingezet worden voor roosteren van de vaste werknemers op een afdeling, waarmee de app het totale roosterproces faciliteert.
 

“Wij willen hiermee beweging en verandering brengen in een situatie die momenteel niet optimaal is. We vereenvoudigen het proces, zoals bijvoorbeeld Uber dat ook heeft gedaan met bemiddeling in taxivervoer. Voor zorgprofessionals biedt de app veel gebruiksgemak en PNIL'ers worden versneld uitbetaald. Voor aanbieders biedt het een forse reductie in kosten van inhuur voor personeel."

Michael Frank - Intensivist, Albert Schweitzer Ziekenhuis

 • Efficiënt planningsproces
 • Hogere kwaliteit inzet zorgprofessionals
 • Verpleegkundigen zijn minder tijd kwijt aan planning en krijgen hierdoor meer tijd aan het bed
Ik herstel app
360x150

Patiënten worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen, soms zelfs op dezelfde dag als de operatie. Het herstel na een operatie verloopt niet altijd zoals verwacht. Het VUmc ontwikkelde hiervoor een e-health-toepassing om patiënten na hun operatie op een gepersonaliseerde manier te begeleiden; de Ik herstel-app. In deze app krijgt de patiënt inzicht of het herstel volgens plan verloopt en wordt met een activiteitenmeter gestimuleerd zelf te werken aan het herstel. Verder voorziet de app de patiënt van informatie over de operatie en veel voorkomende klachten. Ook is het mogelijk online te overleggen met de arts. Zo ontvangt elke patiënt zorg op maat. Patiënten herstellen gemiddeld 9 tot 12 dagen sneller als ze deze app gebruiken.

"Waar patiënten vroeger een aantal dagen zorg en informatie in het ziekenhuis ontvingen, zijn zij nu soms dezelfde dag alweer thuis, maar blijken onvoldoende geïnformeerd te zijn over het herstel. Hierdoor blijkt herstel na operaties langer te duren dan dat je vanuit medisch perspectief zou verwachten. Ik-herstel voorziet in deze behoefte”"

Judith Huirne - Gyneacoloog VUmc

 

 • Door zelfmanagement is de patiënt meer tevreden
 • Sneller herstel: 9-12 dagen eerder
 • Minder consulten op locatie
COPD InBeeld
360x150
COPD-patiënten moeten regelmatig voor controles en behandelingen naar het ziekenhuis. Door de COVID-19 pandemie is dit niet mogelijk, omdat juist deze patiënten extra kwetsbaar zijn en in de risicogroep vallen.

Daarom wordt er nu gebruik gemaakt van een telemonitoring. Via een tablet kan de verpleegkundige de benauwdheidsklachten van een patiënt goed beoordelen. Veel beter dan via de telefoon. Ook kan de behandelaar zien of de patiënt zijn medicatie goed gebruikt. De tablet is ook voorzien van een thuismeet-app met informatie over het ziektebeeld, de medicatie en het longpunt.

Patiënten geven aan dat ze het een veilig idee vinden dat er op de achtergrond wordt meegekeken. Ze voelen zich zekerder en gaan bewuster om met het ziektebeeld.

“Patiënten en zorgverleners kunnen snel en efficiënt online informatie uitwisselen. Dankzij intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en Sensire hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis. Door gebruik te maken van deze nieuwe techniek werken we eraan om het zelfmanagement van de patiënt te vergroten én proberen we de ziekte te stabiliseren.”

M. Spekschoor - Verpleegkundig specialist longziekten Slingeland Ziekenhuis

 • Door zelfmonitoring 25% afname polikliniekbezoeken en verpleegdagen.
 • Patiënten zijn tevreden: hoeven minder vaak naar het ziekenhuis dankzij controle op afstand
Telemonitoring bij hartfalenpatiënten: het nieuwe normaal
360x150
Het Dijklander ziekenhuis monitoort sinds 2019 haar patiënten met chronische hartfalen op afstand. Door de recente coronacrisis vragen patiënten sindskort ook zelf vaker om zorg op afstand. Daarom biedt het ziekenhuis telemonitoring nu actief aan bij hartpatiënten. De zorg voor deze kwetsbare groep kan op die manier zoveel mogelijk door kan gaan. Telemonitoring leidt daarnaast tot minder polikliniekbezoeken en opnames in het ziekenhuis. Dat past in het ‘nieuwe normaal’.

De rol van verpleegkundigen verandert hierdoor ook. Zij controleren patiënten via de app of beeldbellen en niet meer op de standaard vaste momenten fysiek in het ziekenhuis. De app geeft een als de patiënt buiten de ingestelde waardes komt. De verpleegkundigen kunnen vervolgens snel ingrijpen als de waardes van de patiënten veranderen en de medicatie aanpassen.
 

“Ik zie wat telemonitoring hartfalen voor patiënten doet en de voordelen die het hen biedt en daar krijg ik als verpleegkundige energie van.“

Jolanda de Goeij – Dijst - Verpleegkundige Dijklander Ziekenhuis

 • Patiënten zijn tevreden: beoordelen het gebruik met een 8 of hoger
 • Verpleegkundigen kunnen zo nodig sneller ingrijpen
Telemonitoring ICD/ Hartbewaking op afstand)
360x150
Telemonitoring is een ander woord voor hartbewaking op afstand. Met een speciaal kastje, worden verschillende waarden gemeten die voor het hartfunctioneren van belang zijn. De aangesloten apparatuur meet waardes, zoals het gewicht, de bloeddruk of de hartslag. Voor hartpatiënten vormt corona een groot risico. De patiënt wordt op afstand in de gaten gehouden d.m.v. continue bewaking. Daarnaast wordt de patiënt direct gerustgesteld, is er begeleiding op maat bij de behandeling en krijgt advies voor het aanpassen van de leefstijl. Dankzij telemonitoring hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en lopen zo minder risico op besmetting met het coronavirus. 

“Remote care geeft patiënten een gevoel van
vrijheid en zekerheid, dat is heel wat waard!”

Tim Simmers - cardioloog Catharina ziekenhuis

 • Veilige methode: minder polibezoeken en minder opnames
 • Patiëntvriendelijk: geeft een gevoel van zekerheid
Zwangere kan thuis CTG maken
360x150
Vrouwen met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties moeten bijna dagelijks voor controle naar de polikliniek en/of worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit is belastend voor de patiënte en is in coronatijd een risico voor haar gezondheid en die van haar baby. Bij minder complexe indicaties kan de zwangere een klein mobiel CTG-apparaat thuis gebruiken. Na uitleg van een verpleegkundige kan de zwangere eenvoudig zelf de CTG aansluiten en in de vertrouwde omgeving de scan maken. Op een tablet is de hartslag van de baby en de moeder te zien. Ook is waar te nemen of de moeder weeën heeft. Deze gegevens worden naar het ziekenhuis verzonden. De gynaecoloog analyseert deze gegevens op afstand en houdt telefonisch contact om de resultaten te bespreken.

“Een patiënte voelt zich over het algemeen beter in de vertrouwde thuisomgeving. Met thuismonitoring via een CTG-scan kan een patiënte, indien de medische situatie dat toelaat, zelf een hartfilmpje maken van haar ongeboren baby.

Dit scheelt dagelijks op en neer rijden naar het ziekenhuis of zelfs een opname. Ook hoeft de patiënte in coronatijd niet naar het ziekenhuis en hierdoor is de kans op besmetting klein. Laagdrempelig overleg met de afdeling verloskunde en goede instructie van patiënte thuis zijn van belang.”

 • Gemiddeld 13 minder ligdagen per patiënt
 • Patiëntvriendelijk: meer privacy, rust, zekerheid en comfort

M. Huisman, gynaecoloog

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam