Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Werken aan het toekomstbestendig houden van de zorg

Huisartsentekort, uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk, oplopende wachttijden en stijgende zorgvraag door vergrijzing. Dit zijn de uitdagingen waar de zorgsector voor staat.
Samen werken aan een gezonder Nederland. Daar is Coöperatie VGZ elke dag mee bezig. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de zorg. In grote delen van het land dreigt een tekort aan verschillende soorten zorgverlening. Hier ligt niet één specifieke oorzaak aan ten grondslag. Dat er niet genoeg aanbod is, heeft per zorgsoort een andere en vaak verschillende oorzaken.

Waarom vindt VGZ de arbeidsmarkt in de zorg belangrijk?

Als we nu niets extra of anders doen, dan dreigt er een tekort van ongeveer 100 tot 125 duizend medewerkers in de zorg. Die tekorten treden met name op bij functies in de verzorging, verpleging en maatschappelijke zorg. Coöperatie VGZ ziet het als haar maatschappelijke rol om, samen met partners en zorgverleners, de zorg beter te maken en toegankelijk te houden voor de patiënt, tegen lagere kosten. Wij anticiperen op de vermindering van zorg mede door toenemende personeelstekorten en vergrijzing door toekomstgerichte oplossingen te verkennen, faciliteren, ondersteunen en/of introduceren. We doen dit bijvoorbeeld bij het verschuiven van niet-zorgtaken naar waar het wel hoort, de aanpak van de administratieve werkzaamheden en de efficiëntere inzet van personeel door bijvoorbeeld slimmer inplannen en meer contracturen per persoon.

Sectorbrede aanpak arbeidsmarkt in de zorg

Samen met o.a. onze alliantiepartners ontwikkelen we Zinnige Zorg initiatieven (Good Practices) en FIT-initiatieven (initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering) die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving.

Hieronder hebben wij een aantal concrete initiatieven voor zowel de korte als lange termijn opgenomen. Deze variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen en zijn altijd in samenwerking met een (regionale) zorgverlening omdat zij weten wat aansluit/past.

Groeiend tekort aan zorgpersoneel
De sector zorg en welzijn telt momenteel circa 1,2 miljoen werknemers. De verwachting is dat in de periode tot eind 2022 ongeveer 190 duizend extra medewerkers nodig zijn binnen zorg en welzijn. Wat neerkomt op bijna 40 duizend medewerkers per jaar. Nu werkt 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorgsector. Als de zorg in het huidige tempo blijft doorgroeien, is dat in 2040 1 op de 4 werknemers. Werknemers die er niet zijn. De tekorten spelen sector breed; van huisartsenzorg, wijkverpleging, MSZ, GGZ, gehandicaptenzorg tot de ouderenzorg. Met oplopende wachttijden en verzwaring van de werkdruk tot gevolg.
Huisartsenzorg  
Om het toenemend tekort het hoofd te bieden en te anticiperen op toekomstbestendige huisartsenzorg, introduceren Coöperatie VGZ en Zorggroep HKN een programma bestaande uit verschillende oplossingsrichtingen. In eerste instantie gericht op de kop van Noord-Holland waar de urgentie hoog is, met de intentie om de oplossingen ook in andere regio’s toe te passen waar een dreigend tekort aan huisartsenzorg speelt. Een van de eerste oplossingsrichtingen die wordt geïntroduceerd, is het aanbieden van opleidingsplaatsen in de regio.
23 Initiatieven wachttijdenreductie in de GGZ
Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost-Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. In de regio Rotterdam Rijnmond dragen deze initiatieven concreet bij aan de aanpak van de transfertafel GGZ die daar deze maand gestart is.
Stomadragers ontlasten de thuiszorg

Patiënten leren al voor de operatie en vooral ook tijdens de opname in het ziekenhuis zelf de stoma te verzorgen. Na thuiskomst worden de patiënten eenmaal bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van de hulpmiddelenleverancier en daarnaast is telefonisch contact mogelijk. De werkwijze leidt tot meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, minder lekkages en complicaties, fors minder inzet van thuiszorg en minder herhaalcontacten op de stomapoli. Lees het artikel op catharina.nl


PCI in dagbehandeling
Dotteren in dagbehandeling brengt verblijf patiënt in ziekenhuis terug van 2-3 dagen naar minder dan 24 uur. In OLVG wordt meer dan 90% van de electieve patiënten gedotterd via de pols (PCI). Dit is een complexe ingreep om uit te voeren. Cardiologen doen de ingreep vaak om hun vaardigheid op peil te houden en volgen geregeld scholing. Patiënten worden voor een aantal uur opgenomen in een gastvrije lounge. Behandeling via de pols is een patiëntvriendelijke behandeling dan via de lies: het zorgt voor minder complicaties en de patiënt kan dezelfde dag naar huis. Hierdoor is de behandeling minder belastend voor de patiënt en zorgpersoneel. Lees het artikel op rivas.nl
Juiste vervolgzorg voor kwetsbare ouderen na Spoedeisende Hulp  
De betrokken zorgverleners vormen doordeweeks en in het weekend een team rondom de kwetsbare oudere. De taak van het team is de juiste zorg te regelen, op het juiste moment, door de juiste zorgprofessional. Hierdoor wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen tussen wal en schip vallen. Het voorkomt ‘sociale opnames’ in het ziekenhuis.
Maurits Poirot  |  Manager patiënten logistiek Rivas Zorggroep
“Met de ruime ervaring die we bij de Rivas Zorggroep hebben met ketenzorg, voorkomen we dat kwetsbare ouderen tussen wal en schip vallen en bieden we de juiste (vervolg)zorg op de juiste plaats.”

Lees het artikel op rivas.nl

Samen naar Effectief Succes
Samen Effectief naar Succes is een werkwijze die bij zorgorganisatie Omring die bij steeds meer van hun locaties met succes wordt toegepast. Een werkwijze die zorgt voor efficiënte overleggen waarbij de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal staat. De werkwijze stimuleert de eigen regie van cliënten door vanuit de positieve gezondheid van de cliënt te kijken en via meerdere inzichten te kijken naar wat de cliënt nog kan. Dit resulteerde bij Omring niet alleen in werkdrukverlaging voor de medewerkers, maar ook in tijdwinst die ten goede komt aan de cliënt.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam