Regiobeelden

1900x500
Regiobeelden van Coöperatie VGZ

Op deze pagina's presenteren we de zeven regiobeelden

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie. Met een groeiend aantal zorgaanbieders werken we daarom aan zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Zo wordt de zorg elke dag beter en blijft deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.

We werken samen met gemeenten en zorgaanbieders in verschillende regionale ‘leertuinen’ om wachttijden te verkorten, het tekort aan personeel en/of hiaten in het zorgaanbod aan te pakken over de grenzen van zorg en welzijn heen. Hiervoor is inzicht in de huidige en toekomstige regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheid hard nodig. Coöperatie VGZ heeft daarom zeven regiobeelden in kaart gebracht. Op basis van de beschikbare openbare databronnen en onze eigen regionale data, is tussen november 2019 en februari 2020 een samenvattende analyse gemaakt, verdeeld in vier thema’s: ouderenzorg, ggz, preventie en acute zorg.

Het geschetste regiobeeld is geen uitputtende analyse. Wel biedt het ons hét uitgangspunt om met gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties in gesprek te gaan. En vervolgens tot gezamenlijk gedeelde knelpunten te komen en een plan van aanpak te maken en zo aantoonbare verbeteringen te realiseren in de zeven regio’s. Deze gesprekken zullen de komende periode plaatsvinden om tot een samenwerkingsagenda te komen. 

Regioindeling

 • Midden-Brabant

  De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Midden-Brabant een grote groep mensen in de leeftijdscategorie van 20-30 jaar. Beide groepen zijn cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’, het gemiddeld inkomen per inwoner is laag.

 • Waardenland

  De groep mensen in de leeftijd van 45-60 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Waardenland een relatief grote groep mensen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

   

 • Midden-Holland

  De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Midden-Holland een bovengemiddelde groep mensen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • Nijmegen

  De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Nijmegen een bovengemiddelde groep mensen in de leeftijdscategorie 15-30 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • Noord-Holland Noord

  De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Noord-Holland-Noord in de leeftijdscategorie 20-35 een ondervertegenwoordiging ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • Noordoost-Brabant

  De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Noordoost Brabant een relatief grote groep mensen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • Noord- en Midden-Limburg

  De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Noord- en Midden-Limburg een beneden gemiddelde groep mensen in de leeftijdscategorie 0-45 jaar. Dit is een belangrijk gegeven bij het invullen van de  toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

Vragen over de regiobeelden?

Bent u werkzaam bij een gemeente en heeft u vragen over de hier gepresenteerde regiobeelden? Neem contact op met een van onze regiomanagers.