Bestuur Coöperatie VGZ

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Coƶperatie VGZ bepaalt het beleid en zorgt voor uitvoering. Het is een driekoppig bestuur met een voorzitter en twee leden. 

Raad van Bestuur Coƶperatie VGZ

Ab Klink (Lid RvB), Tom Kliphuis (voorzitter RvB), Kees Hamster (lid RvB, CFO)

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Coöperatie en adviseert de Raad van Bestuur bij de vormgeving en de uitvoering ervan.  De Raad van Commissarissen heeft zeven leden. Naast hun algemene lidmaatschap nemen alle leden deel aan een of meer vaste commissies van de Raad van Commissarissen. Deze vaste commissies zijn de Auditcommissie, de Risicocommissie en de HR-commissie.

Samenstelling RvC

 • Alfred Levi (voorzitter)
 • Albert Arp
 • Denise Koopmans
 • Mel Kroon
 • Floris Sanders
 • Lex Steenbergen
 • Ingrid Thijssen

Auditcommissie

 • Lex Steenbergen (voorzitter)
 • Albert Arp
 • Alfred Levi
 • Ingrid Thijssen

Risicocommissie

 • Lex Steenbergen (voorzitter)
 • Denise Koopmans
 • Mel Kroon
 • Floris Sanders

HR-commissie

 • Mel Kroon (voorzitter)
 • Denise Koopmans
 • Alfred Levi
 • Floris Sanders

Meer over onze organisatie