Juridische structuur

Coöperatie VGZ heeft drie statutaire organen: de Ledenraad, het Bestuur (hierna: Raad van Bestuur) en de Raad van Commissarissen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van Coöperatie VGZ. Ze stelt dit vast en voert uit.

Meer informatie over de Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is toezichthouder. Behalve Coöperatie VGZ, heeft ook elke van de vijf verzekeraars en het VGZ Zorgkantoor een eigen Raad van Commissarissen.

Meer informatie over de Raad van Commissarissen

Verzekeraars en Coöperatie VGZ

De verzekeraars hebben een overeenkomst voor de uitvoering van hun werkzaamheden gesloten met VGZ Organisatie BV. VGZ Organisatie BV is de werkorganisatie ten behoeve van de zorgverzekeraars en de overige instellingen die onder Coöperatie VGZ vallen. Coöperatie VGZ is 100 procent aandeelhouder van de werkorganisatie.

 

Stichting VIT en Stichting Juridisch Eigendom Fondsen voor Gemene Rekening VGZ

Stichting VIT Gezondheidszorg is belast met het beheer en de besteding van de gelden voortkomend uit de Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen (RVVZ). De stichting wordt bestuurd door Coöperatie VGZ.

 

Andere rechtspersonen

Naast deze verzekerings- en uitvoeringsbedrijven zijn er nog andere rechtspersonen die tot Coöperatie VGZ gerekend kunnen worden. Deze zijn niet in de juridische hoofdstructuur opgenomen.