Organisatie

Bestuur

Coöperatie VGZ staat onder leiding van een Raad van Bestuur van drie leden. Deze Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de Coöperatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad en aan de Raad van Commissarissen.

Maak kennis met onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Ledenraad

Coöperatie VGZ is een organisatie van en voor leden. Onze verzekerden hebben via de Ledenraad invloed op ons beleid. In een coöperatie gaat het niet om het maken van winst, maar om het belang van de leden, onze verzekerden. Zij zijn dan ook verzekerd van Zinnige Zorg tegen een stabiele premie. De Ledenraad bestaat uit 36 vertegenwoordigers uit heel Nederland. De inbreng van de Ledenraad is medebepalend voor de toekomstige koers van Coöperatie VGZ.

Kom meer te weten over de Ledenraad

Meer over de juridische structuur van Coöperatie VGZ

Corporate governance

We willen als coöperatie zo transparant mogelijk zijn. Daarom handelen wij als organisatie naar de principes en bepalingen van de Nederlandse corporate governance code. Als coöperatie zonder winstoogmerk zijn wij niet verplichte deze code te volgen. Maar wij vinden deze principes van goed ondernemerschap zo belangrijk dat we ze hebben verankerd in ons beleid.

Meer over ons corporate governance-beleid

 

Meer over onze organisatie