Noordoost-Brabant

1900x500
 
 
 • In de ouderenzorg zien we een fors stijgende zorgvraag voor Wlz verpleging en verzorging. Toch zijn wachtlijsten relatief beperkt. Mensen ontvangen zorg binnen redelijke termijnen. In deze regio lijkt de doorstroming in de keten van ouderenzorg naar behoren te verlopen, met incidentele pieken. De regio moet zich voorbereiden op het opvangen van een sterke vergrijzing. In de GGZ liggen de wachtlijsten rond het landelijk gemiddelde. We zien op dit moment wel relatief langere wachttijden voor GGZ-behandeling. Dit schept een zorgelijk beeld.
 • Het vooruitzicht voor de arbeidsmarkt in relatie tot gezondheidszorg is zorgelijk. Van het huidige personeel in de V&V  is meer dan >25% ouder dan 55 jaar. Hier wordt de komende jaren een tekort van ruim 1.300 medewerkers verwacht. Ook in de GGZ speelt arbeidsmarktproblematiek. De komende 20 jaar komt echter wel een relatief grote groep jongeren beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
 • De ervaren gezondheid in de regio is gemiddeld. Het aantal inwoners met ernstig overgewicht is redelijk stabiel en sinds kort iets lager dan landelijk gemiddeld. Het aantal ouderen dat is aangewezen op permanente zorg stijgt fors. Het aantal mensen met dementie neemt sterk toe. Het gebruik van (basis) GGZ is hoger dan landelijk en stijgt met gelijke tred.

Regiobeelden in detail

De bovenstaande samenvatting per thema geeft een indruk van wat er speelt in de regio. De uitgebreide onderbouwing staat in deze PDF.

Knelpunten in deze regio:

Ouderenzorg

 • Arbeidsmarkt
 • Zorg voor mensen met dementie
 • Zorgketen ziekenhuis-thuis

GGZ

 • Wachttijden behandelingen, waaronder aandachttekort-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen

Preventie

 • Verhoogd gezondheidsrisico door overgewicht

Acute zorg

 • Geen specifiek knelpunt

Hoe gebruikt u de PDF-viewer?

Wanneer u met uw muisaanwijzer over bovenstaande afbeelding schuift, verschijnt er rechts een pijltje waarmee u snel door de PDF in klein venster kunt bladeren. U kunt vervolgens ook m.b.v. de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts' op uw toetsenbord doorbladeren.

De PDF is ook in volledig scherm te bekijken door te dubbelklikken op de afbeelding. Sluit deze modus door op de ESC knop op uw toetsenbord te drukken of onderin op het icoon full screen te klikken.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam