Juridische structuur

Coöperatie VGZ heeft drie statutaire organen: de Ledenraad, het Bestuur (hierna: Raad van Bestuur) en de Raad van Commissarissen. Verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het algemene beleid van Coöperatie VGZ is de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen oefent het toezicht uit. Coöperatie VGZ en de verschillende verzekeraars die zij bestuurt, hebben elk een eigen Raad van Commissarissen. De personele samenstelling van deze Raden van Commissarissen is identiek.

De verzekeraars hebben een overeenkomst voor de uitvoering van hun werkzaamheden gesloten met VGZ Organisatie BV. VGZ Organisatie BV fungeert als werkorganisatie ten behoeve van de zorgverzekeraars en de overige onder Coöperatie VGZ ressorterende rechtspersonen. Coöperatie VGZ is 100% aandeelhouder van de werkorganisatie. Stichting VIT Gezondheidszorg is belast met het beheer en de besteding van de gelden voortkomend uit de Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen (RVVZ). De stichting wordt bestuurd door Coöperatie VGZ. Naast deze verzekerings- en uitvoeringsbedrijven zijn er nog andere rechtspersonen die tot Coöperatie VGZ gerekend kunnen worden. Deze zijn niet in de juridische hoofdstructuur opgenomen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het jaarverslag.

Bekijk de juridische structuur van Coöperatie VGZ.

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen