Zorgzaam en VGZ tekenen nieuwe overeenkomst voor 10 jaar

21-12-2021
Afgelopen donderdag kwamen twee delegaties van het bestuur van stichting Zorgzaam/SZVK en het VGZ ExCo op gepaste afstand bij elkaar om de nieuwe overeenkomst tussen Zorgzaam en VGZ te ondertekenen. Met de nieuwe overeenkomst wordt een (hernieuwde) samenwerking voor              10 jaar aangegaan. 

Zorgzaam 

De Zorgzaam zorgverzekering is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft (of heeft gehad) met Defensie, inclusief partners en gezinsleden (m.u.v. actief dienende militairen die verplicht verzekerd zijn bij de SZVK). De huidige overeenkomst tussen Zorgzaam en Univé loopt af op 31 december 2021. Vanaf 1 januari wordt het contract ondergebracht bij VGZ. De verzekerden zijn hier enkele maanden geleden over geïnformeerd, nadat DNB hier toestemming voor had verleend. 

Vernieuwing en radicale versimpeling

De nieuwe Zorgzaam overeenkomst biedt ruimte voor veel vernieuwing. Zo gaat Zorgzaam vanaf 1 januari mee in het Radicaal Versimpelde aanvullende verzekeringsaanbod. Ook heeft Zorgzaam sinds enige tijd een nieuwe website, waarop alle diensten ontsloten worden.

Afscheid SZVK

Tegelijkertijd is een separate beëindigingsovereenkomst getekend waarmee het einde van het SZVK contract per 1-1-2022 bij VGZ is geformaliseerd. Vanaf 1 januari 2022 is het samenwerkingsverband DSW-MDK (Medische Diensten Krijgsmacht) verantwoordelijk voor de uitvoering van de SZVK. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam