Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken afspraken over ziekenhuiszorg in 2021

18-12-2020
Verzekerden kunnen, net als in 2020, volgend jaar terecht bij alle Nederlandse umc’s en algemene ziekenhuizen. Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maken dat bekend nadat zij een overeenkomst hebben bereikt over de ziekenhuiszorg in 2021 en de kosten van corona.

De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben samen afspraken gemaakt om ziekenhuizen die zorg leveren aan coronapatiënten al in een vroeg stadium zekerheid te bieden over de coronakosten in 2021. Ook zijn bij uitzondering gezamenlijk afspraken gemaakt over de reguliere zorg. De contracten van 2020 vormen daarbij de basis voor de afspraken over 2021. Hierdoor sluiten de contracten nog steeds aan bij het specifieke ziekenhuis, de lokale situatie en individuele inkoop van de verschillende zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans blijven zoeken tussen zorg voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Zo willen zij lange wachttijden zoveel mogelijk voorkomen. Verzekerden kunnen net als dit jaar in principe in ieder ziekenhuis terecht. Het Erasmus MC en zorgverzekeraar EUCARE maken zelfstandig afspraken.

Overgangsjaar

In 2020 stond de zorg in het teken van corona. De verwachting is dat volgend jaar met de komst van vaccins de impact van corona op de ziekenhuiszorg afneemt. De behandeling van coronapatiënten wordt dan een ‘normaal onderdeel’ van de zorg. Het precieze verloop van corona blijft onbekend. 2021 zal een overgangsjaar zijn. In de overeenkomst voor 2021 zijn daarom net als in 2020 afspraken gemaakt over een vergoeding voor de extra kosten die ziekenhuizen maken door corona. Dat geldt ook voor de inkomsten die ziekenhuizen mislopen doordat ze door corona minder zorg kunnen verlenen. De doorlopende kosten van ziekenhuizen, zoals personeelskosten, worden daarbij gecompenseerd door de zorgverzekeraars. Zij dragen daarnaast met een beschikbaarheidsbijdrage bij aan extra ic-bedden voor 2021.

Inhaalzorg

Door de coronacrisis moest reguliere zorg in 2020 soms worden uitgesteld. Ook nam het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis met meer dan een miljoen af. Een deel van deze zorg zal in 2021 worden ingehaald. Ziekenhuizen maken samen met zorgverzekeraars een plan waarin zij afspraken maken over het versnellen van de transformatie op digitalisering, de juiste zorg op de juiste plek en gepaste zorg alsmede het verlenen van de uitgestelde zorg. Op basis van deze plannen en het daadwerkelijk verlenen van de zorg, wordt deze ook vergoed door de zorgverzekeraars. Voordat ziekenhuizen ruimte hebben om deze zorg in te halen, moet de impact van corona voldoende zijn afgenomen.

Vervolg

In maart van dit jaar al gaven de zorgverzekeraars aan dat zij de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van ziekenhuizen in 2020 willen neutraliseren. Dat betekent dat ziekenhuizen een passende vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. In de zomer zijn deze afspraken uitgewerkt in een akkoord. Nu hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt voor 2021. Alle partijen gaan ervan uit dat 2022 voor de zorg weer een jaar wordt als voor de uitbraak van corona waarin op gebruikelijke wijze contracten worden gesloten.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam