Zorgcontractering 2024 bijna helemaal rond

14-12-2023
Het zorginkoopseizoen 2024 is bijna rond. Met bijna 40.000 zorgaanbieders heeft VGZ contracten afgesloten op een constructieve manier en vanuit wederzijds vertrouwen. Waarom zijn nog niet alle contracten rond? Het is een uitdagend seizoen: zorgaanbieders hebben te maken met hoge energiekosten, hogere lonen en een groeiende zorgvraag door de vergrijzing. In de contracten houden we daar rekening mee, terwijl het tegelijkertijd  belangrijk is om de premie voor 2024 betaalbaar te houden. 

Ziekenhuizen 

Met een paar ziekenhuizen zijn we nog in gesprek over het contract. Dat neemt niet weg dat onze verzekerden gewoon terechtkunnen voor zorg bij alle ziekenhuizen in Nederland. En de zorgkosten worden gewoon vergoed. In onze Zorgzoeker kunnen verzekerden de meest recente informatie vinden over het contract met een zorgaanbieder.  

Twee partijen

Het contracteerseizoen is in volle gang. Een van de taken van zorgverzekeraars is het inkopen van zorg voor hun verzekerden. Bij het contracteren zijn twee partijen betrokken: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De inkoop van zorg voor 2024 is uitdagend. Zorgaanbieders hebben te maken met hoge energiekosten, hogere lonen en een groeiende zorgvraag door de vergrijzing. In de contracten houden we daar rekening mee, terwijl het tegelijk belangrijk is om de premie voor 2024 betaalbaar te houden.

40.000 contracten 

Coöperatie VGZ heeft met veel zorgaanbieders gesprekken gevoerd en contracten gesloten. Met een aantal aanbieders, vooral met de ziekenhuizen, zijn we nog in gesprek. We sluiten jaarlijks 40.000 contracten met zorgaanbieders. Slechts 0,2% van alle contracten betreft ziekenhuizen. Met veel zorgsoorten zoals huisartsenorganisaties, apothekers, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties hebben we contractering vrijwel helemaal afgerond.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam