ZIN en VGZ onderzoeken blockchain in de praktijk

Coöperatie VGZ en Zorg Instituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. De praktijkproef moet uitwijzen wat de toepassing van een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. Met deze proef willen de partijen  toetsen of het mogelijk is om de burger meer controle te geven over z’n eigen zorggegevens. En of het administratieve proces efficiënter kan worden met behulp van blockchain.  

Samen met de drie kraamzorgorganisaties: Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA, wordt de komende maanden onder ongeveer 50 kraamgezinnen de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’ gebruikt.  

Informatieuitwisseling efficiënter inrichten

Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainspecialist Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Daaruit bleek dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als zorgaanbieders om de informatieuitwisseling efficiënter in te richten. Met de praktijkproef wordt getoetst wat het werken met blockchaintechnologie in de praktijk voor alle betrokken partijen betekent. Hoe ervaren burgers, zorgaanbieders en de zorgverzekeraar het gebruik van blockchaintechnologie?

Kees Hamster, lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ: "Medewerkers in de zorg ervaren de afgelopen jaren een sterke toename van de regeldruk en de daarbij behorende administratieve lasten. Blockchain is een nieuwe technologie, het is zinvol om te onderzoeken wat deze nieuwe technologie voor de administratieve processen in de zorg betekent. Door de centrale registratie waar alle partijen toegang tot hebben, vindt een onmiddellijke overdracht  van data plaats. Zonder tussenkomst van administratieve afdelingen. Controle achteraf is daarom niet meer nodig. We verkennen de mogelijkheden en leren ondertussen steeds meer over de toepassing van blockchain.“

Onweerlegbaar en direct inzichtelijk

Voor de praktijkproef houden de kraamverzorgenden en de jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone m.b.v. Mijn Zorg Log. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. 


Uit de praktijkproef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie. De praktijkproef start in februari en loopt 3 maanden. De resultaten worden verwacht eind april 2018.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam