VWS ondersteunt jonge mantelzorger

17-10-2018

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een ziekte, verslaving of beperking. Binnen deze groep is een groot aantal ‘jonge mantelzorgers’. Dat deze groep extra aandacht en ondersteuning nodig heeft, bleek al uit eerder onderzoek van de Kinderombudsman. Het Ministerie van VWS maakte 16 oktober, tijdens een netwerkdag van JMZ Pro bij VGZ, bekend dat zij de komende drie jaar projecten voor jonge mantelzorgers met een subsidie zal ondersteunen.

Kwart Nederlandse kinderen heeft ouder met ziekte, verslaving of beperking 

Mantelzorg is een belangrijk maatschappelijk thema in de zorg én bij Coöperatie VGZ. Op 16 oktober waren 70 zorgprofessionals en beleidsmakers te gast bij VGZ voor een netwerkdag van Stichting JMZ Pro (Jonge Mantelzorg Professionals). Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de presentatie van de resultaten van het ‘Hoor je mij wel?’ rel="noopener noreferrer" onderzoek van de Kinderombudsman, rondom jonge mantelzorgers. 

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland een ouder heeft met een ziekte, verslaving of beperking. Kinderen die thuis zorgen voor een ziek of gehandicapt familielid, ofwel jonge mantelzorgers, nemen taken en verantwoordelijkheden op zich die eigenlijk niet bij hun leeftijd passen. Zij worden vaak over het hoofd gezien, omdat de aandacht van de omgeving en hulpverleners gaat uit naar het zieke of kwetsbare familielid. Met alle gevolgen van dien. In de aanbevelingen van de Kinderombudsman wordt de urgentie van aandacht en ondersteuning voor de jonge mantelzorger met klem benadrukt.

 

Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw: “Het zijn kinderen in een moeilijke situatie; het zijn géén moeilijke kinderen.”

 

Subsidie VWS voor jonge mantelzorger

Om de onderzoeksaanbevelingen om te kunnen zetten in concrete projecten en de jonge mantelzorgers daadwerkelijk te kunnen ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS een subsidie van €182.000,- toegekend aan JMZ Pro voor de komende drie jaar. VWS wil dat jonge mantelzorgers eerder en beter in beeld zijn en ervoor zorgen dat deze kinderen de juiste hulp en ondersteuning krijgen, zoals ook door minister de Jonge aangekondigd in de Kamerbrief van juni jl. Het doel van JMZ Pro sluit goed aan bij het beleid van de minister, waarin wordt gefocust op het in kaart brengen van behoeften van jonge mantelzorgers. Met deze subsidie wil het ministerie van VWS onder andere meer maatwerk voor jonge mantelzorgers in het onderwijs aanbieden en digitale middelen ontwikkelen ter ondersteuning van jonge mantelzorgers en professionals.

Nieuwe innovatieprijs ter ondersteuning van jonge mantelzorgers

Tijdens de bijeenkomst van JMZ Pro werd ook de Alice van Laarprijs aangekondigd. Deze innovatieprijs is een initiatief van de Stichting JMZ-Pro en wordt vanaf 2019 jaarlijks uitgereikt aan de organisatie met het meest innovatieve ondersteuningsproject voor jonge mantelzorgers. VGZ financiert deze prijs (1.000 euro prijsgeld per jaar) voor de komende vijf jaar.

Meer informatie

De vraag naar mantelzorgers stijgt en steeds meer mantelzorgers raken overbelast. Daarom vraagt VGZ aandacht voor zowel jonge als volwassen mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning. Coöperatie VGZ werkt hierin nauw samen met JMZ Pro, een zelfstandig netwerk voor professionals die werkzaam zijn met of voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen. JMZ Pro versterkt de maatschappelijke aandacht voor jonge Mantelzorgers en de kwaliteit van hun ondersteuning door de professionals te faciliteren.
Meer informatie over onze mantelzorgondersteuning
Meer informatie over onze maatschappelijke sponsoring

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam