Vijf ziekenhuizen geven patiënt meer regie met keuzehulpen

06-11-2020
De eerste vijf ziekenhuizen uit het Netwerk Zinnige Zorg gaan actief keuzehulpen inzetten om de patiënt meer regie te geven. Hierdoor kiezen patiënten en zorgprofessionals samen bewuster voor de best passende behandeling. VGZ is blij met deze ontwikkeling die perfect past binnen onze Zinnige Zorg Strategie


Nieuw in Nederland

De deelnemende ziekenhuizen -BeatrixziekenhuisBernhoven, Groene Hart Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep-hebben sinds kort toegang tot het volledige aanbod aan keuzehulpen van aanbieder Patiënt+.We streven er met hen naar om alle keuzehulpen binnen drie jaar te implementeren.  Veel ziekenhuizen zijn bezig met samen beslissen, maar zetten keuzehulpen hier nog niet of op beperkte schaal bij in. Ze gebruiken ze bijvoorbeeld voor één of enkele patiëntengroepen. Dat een volledige keuzehulp bibliotheek nu voor het hele ziekenhuis beschikbaar wordt gesteld, is uniek in Nederland.

 

Patiënt beslist graag mee

De roep om samen te beslissen (Shared Decision Making) wordt steeds luider, zowel bij patiënten als zorgprofessionalsMet digitale keuzehulpen, zoals die van Patiënt+ en ZorgKeuzeLabkrijgen thuis al inzage in alle behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen per behandeloptieZij zijn hierdoor beter geïnformeerd, waardoor meer tijd overblijft voor het gesprek met de zorgprofessional en een weloverwogen keuze die past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Patiënten zijn hierdoor tevredener met de keuze en meer therapietrouw. 

Uitbreiding naar 1e lijn en koppeling EPD

Het netwerk Zinnige Zorg ziet veelbelovende mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een (automatische) koppeling met het elektronisch patiënt dossier (EPD) om de administratieve lasten voor zorgprofessionals te verlagen. 

 • uitbreiding van de keuzehulp bibliotheek voor de tweede lijn met nieuwe diagnoses en uitbreiding naar de eerste lijn; keuzehulpen worden zo eerder in het zorgproces ingezet.

 • Er is een digitale leeromgeving voor zorgorganisaties beschikbaar die hen ondersteunt bij het succesvol toepassen en het bereiken van de gewenste cultuurverandering in de organisatie. 

   

Gebruikersgroep ‘Samen beslissen’

Drie keer per jaar organiseert het netwerk Zinnige Zorg een gebruikersgroep ‘Samen beslissen’ voor ziekenhuizen. Hierin delen deze ziekenhuizen ervaringen, data en informatie. Wat werkt goed? Wanneer kun je de keuzehulp het beste inzetten? Op deze manier blijven we leren en verbeteren. Steeds meer ziekenhuizen tonen belangstelling voor de brede inzet van keuzehulp bibliotheken bibliotheek en deelname aan deze gebruikersgroepen. Het is dan ook de verwachting dat het aantal deelnemende ziekenhuizen blijft groeien.


Samen beslissen basis van zinnige zorg

Samen beslissen vormt de basis van zinnige zorg, want de patiënt is beter geïnformeerd, meer betrokken en tevredener. Ook leidt het tot minder intensieve behandelingen, omdat patiënten zich bewuster zijn van de voor- en nadelen van behandelingen. Tot slot vergroten keuzehulpen het werkplezier van de zorgprofessional. Deze spreekt met een goed geïnformeerde en kan de patiënt nog beter helpen in het maken van een weloverwogen keuze. Samen beslissen vormt daarmee een wezenlijk onderdeel binnen de zinnige zorgstrategie van Coöperatie VGZ

 

Quotes van betrokken partijen:

 

‘Trots op samenwerking’

“Wij zijn trots dat we met deze koplopers samenwerken aan samen beslissen voor de patiënt. Door hier met elkaar op in te zetten, ervaringen uit te wisselen en te leren wat goed werkt, kunnen we de goede voorbeelden opschalen. Want als een keuzehulp beschikbaar is, dan moet de patiënt hier ook baat bij hebben. Als het aan ons ligt, dan worden alle beschikbare keuzehulpen binnen drie jaar in het hele ziekenhuis ingezet.”
- Jacqueline Batenburg, innovatiemanager bij Coöperatie VGZ 


'Passende behandeling belangrijk’ 

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt samen met de arts een behandeling kiest die bij hem of haar past. De keuzehulpen die we hier nu al voor gebruiken dragen hier in belangrijke mate aan bij. We zijn dan ook blij met de mogelijkheid om nu de hele keuzehulp bibliotheek van Patiënt+ aan te kunnen bieden. Hiermee kunnen we nog meer patiënten helpen voor meerdere aandoeningen.

Mieke Klerx, programmamanager Innovatie & Strategie bij ziekenhuis Bernhoven -


Keuzehulpen nog onvoldoende benut

“Ziekenhuizen en zorgorganisaties spreken al jaren over de structurele verbetering betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming. Met de ziekenhuisbrede opschaling van keuzehulpen geven deze ziekenhuizen concreet invulling aan deze ambitie. Het is mooi dat Coöperatie VGZ dit mede mogelijk maakt.”

 

Michiel Hageman, arts en medeoprichter van Patiënt+

 

.

Lees meer over de inzet van keuzehulpen in het interview met Michiel Hageman van Patiënt+dat recent op Qruxx verscheen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam