VGZ steunt aanpak valpreventie Noord-Limburg

07-01-2020

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal doden door ongelukkige vallen de afgelopen jaren is gestegen. Om het aantal valincidenten terug te dringen, ondertekenden zorgverzekeraar VGZ en 7 gemeenten vandaag een intentieverklaring voor een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie Noord-Limburg. 


Vermindering van valincidenten en opnames

Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat ouderen met een verhoogd risico op vallen in de regio Noord-Limburg een effectief valpreventie traject kunnen doorlopen. Dit vermindert het aantal valincidenten en opnames op de spoedeisende hulp. Het gehele valpreventietraject wordt betaald met investeringen van private partijen. Wanneer het beoogde resultaat behaald is, worden de investeerders uitbetaald door de gemeenten en Coöperatie VGZ. Hiermee committeren deze partijen zich samen aan de eerste impact bond op het gebied van valpreventie en wordt een belangrijk knelpunt bij uitvoering van effectieve valpreventie activiteiten opgelost, namelijk de financiering. Social Finance NL is aangetrokken als intermediair van de HIB.

Onlangs maakte het CBS bekend dat er in Nederland dagelijks 13 doden vallen door ongelukkige vallen. Vijf jaar geleden waren dit er nog “slechts” 8 per dag. Dit komt deels doordat er steeds meer ouderen zijn, maar het langer thuis wonen van ouderen speelt ook mee. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg naar schatting zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden onder ouderen. Dit leidt tot 7.000 medische behandelingen, 600 ziekenhuisopnames en €16 miljoen aan directe medische kosten. Valpreventieve maatregelen kunnen deze cijfers positief beïnvloeden. "Daarom hebben wij in onze regionale projectgroep samen met zorgaanbieders en Coöperatie VGZ onder begeleiding van VeiligheidNL en Vilans een regionale aanpak ontwikkeld waar we op effectieve manieren gaan werken aan de preventie van valincidenten en daarmee het welzijn van met name onze oudere inwoners. We hebben daarbij bewust gekozen voor een vernieuwende, duurzame manier van financieren," aldus Roy Bouten, Wethouder Gemeente Horst aan de Maas. 

Integrale aanpak

In de komende vijf jaar worden zo’n 7000 ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. Ook worden zij bewust gemaakt wat ze zelf preventief kunnen doen. 2500 van hen, dit zijn de ouderen met verhoogd valrisico, worden begeleid naar een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Met deze interventie wordt de kans op vallen verkleind en worden ouderen bewust van de maatregelen die zelf kunnen nemen, zoals meer verlichting in huis of frequenter bril laten controleren. Het effect hiervan is minder valincidenten, minder opnames bij de spoedeisende hulp en verbetering in balans en spierkracht. Bovendien hoeven minder mensen beroep te doen op de WMO. Annemieke van Hees, Manager Inkoop Integrale Zorg bij coöperatie VGZ: “Valpreventie is bewezen effectief en voorkomt veel persoonlijk leed. Het ontlast bovendien zorgprofessionals op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp. In Noord-Limburg hebben we veel oudere verzekerden en het is mooi dat we nu in de gemeenten een partner vinden om dit echt samen op te pakken. Daarmee zetten we ons gezamenlijk in voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.”

Maatschappelijke baten

Onderzoek van VeiligheidNL, Vilans en Erasmus MC laat zien dat deze interventie 1,6 Euro aan maatschappelijke baten oplevert voor elke geïnvesteerde Euro. Tegelijkertijd vallen die baten bij verschillende partijen, over meerdere jaren. Om valpreventie duurzaam te financieren zijn innovatieve, integrale financieringsmodellen nodig. Uit dit gedachtengoed is de Health Impact Bond opgezet. Bouten: "Met de expertise van Vilans en VeiligheidNL hebben we echt stappen kunnen zetten. Hun innovatieve aanpak heeft er toe geleid dat de organisaties buiten de kaders denken. Met als resultaat een mooie integrale aanpak, waarbij voor het eerst in Nederland een structurele samenwerking van zorgverzekeraar en gemeente als financiering van valpreventie activiteiten geborgd worden. Bovendien leidt het tot verbeterd welzijn voor de inwoners van de gemeenten en kan veel persoonlijk leed worden bespaard. Nu de intentieverklaring getekend is, gaan we op zoek naar investeerders. Daarvoor is Social Finance NL aangetrokken als intermediair. Zij zijn gespecialiseerd in het opzetten van dergelijke impact bonds."  

Samenwerkende gemeenten Noord-Limburg

Valpreventie is in het convenant “Samen op weg naar Positieve Gezondheid” van de Regio Noord Limburg benoemd als één van de thema’s waarin gemeenten, zorgkantoor en VGZ samen resultaat willen behalen. Deelnemende gemeenten zijn: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

 
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam