VGZ wil gezamenlijke aanpak wachttijden in de GGZ

06-12-2019
Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en GGZ-instelling Parnassia Groep hebben de afgelopen periode gesproken over het antwoord op de vraag: hoe kunnen we de groeiende vraag naar zorg opvangen? 
Parnassia heeft laten weten dat dit jaar ruim 1.000 extra cliënten meer behandeld zijn dan vooraf was afgesproken. Daarnaast wacht nog een aanzienlijk aantal mensen op de start van een behandeling. VGZ wil Parnassia daarom ontlasten door de hulp in te roepen van andere zorginstellingen in een aantal werkgebieden van de Parnassia Groep. Zo kunnen verzekerden sneller de zorg krijgen die bij hun persoonlijke situatie past. BuurtzorgT in Rotterdam heeft onlangs al een aantal patiënten in behandeling genomen die zich bij Parnassia Groep hadden gemeld.   

Verzekerden: sneller beginnen met behandeling 

Overdracht van patiënten van Parnassia kan betekenen dat verzekerden sneller met hun behandeling kunnen beginnen. VGZ denkt daarom dat het belangrijk is om gezamenlijk actie te ondernemen en passende afspraken te maken met Parnassia en andere aanbieders in de regio’s met de grootste knelpunten. 

Lopende onderhandelingen 

Parnassia Groep deed onlangs een dringend beroep op Coöperatie VGZ om de bestaande afspraken te herzien en meer zorg te vergoeden dan vooraf was afgesproken. VGZ wil op zo kort mogelijke termijn passende afspraken maken met Parnassia, gericht op een gezamenlijk doel: zorgen dat verzekerden de zorg kunnen krijgen die bij hen past. VGZ zet in op het voortzetten van de gesprekken over een oplossing voor de geconstateerde knelpunten. 

Gevolgen patiëntenstop Parnassia Groep

VGZ spant zich er voor in dat verzekerden de zorg krijgen die nodig is en bij hen past. Patiënten die niet terecht kunnen bij Parnassia Groep met een dringende zorgvraag of een verzoek om bemiddeling naar een (andere) aanbieder, kunnen contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling: 088 131 1611.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam