VGZ en Zilveren Kruis geven akkoord voor snelle toets transformatieplan mProve

10-01-2024

mProve, het innovatieve samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, heeft een aanvraag ingediend voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het transformatieplan van mProve richt zich op het ombuigen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel. Dit krijgt vorm met een datagedreven aanpak op het gebied van passende zorg en met innovaties op het gebied van arbeidsbesparende technologie. Het plan is via de snelle toets positief beoordeeld door zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en wordt nu verder uitgewerkt.

 

Stefan Kroese, voorzitter mProve: ”Wij vinden het belangrijk dat de ziekenhuiszorg nu en in de toekomst bereikbaar blijft voor iedereen. Als mProve gebruiken we de kracht van zeven ziekenhuizen om slimme oplossingen voor de zorg van morgen te realiseren. Want de zorg kan beter, slimmer én leuker. Met ons transformatieplan geven we hier versnelling aan.”

Focus

Om feitelijk te bepalen wat passende zorg is, werkt mProve datagedreven met behulp van het eigen mPlify dataplatform van de deelnemende ziekenhuizen. Inzichten uit praktijk- en procesvariatie worden gebruikt om aantoonbaar de best passende zorg te bepalen. Hierdoor kunnen zorgprofessionals en patiënten samen de aanpak kiezen die het beste past. Goede voorbeelden worden verder opgeschaald en breed gedeeld zodat ook andere zorgorganisaties hiervan kunnen profiteren.

Bij arbeidsbesparende technologie ligt de focus op slimmer en leuker werken voor zorgprofessionals. mProve richt zich op innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen. En op technologie die patiënten in staat stelt zelf zorgtaken uit te voeren zoals bijvoorbeeld zelfmeten. Door als mProve ziekenhuizen samen innovatieve oplossingen te scouten in de markt en innovaties gezamenlijk te introduceren, worden capaciteit en middelen efficiënt ingezet. Doeltreffende innovaties verspreiden we ook buiten de mProve huizen.

Reactie zorgverzekeraars

Charlotte Oldenburg, strategisch manager regio bij VGZ: “Het krachtige aan dit transformatieplan is dat mProve met ketenpartners slimme oplossingen doorvoert en daarmee onder andere de administratieve lasten verlaagt. Zo wordt er tijd vrijgemaakt die zorgprofessionals kunnen geven aan hun patiënten die écht zorg nodig hebben. Een voorbeeld is dat artsen en verpleegkundigen door de inzet van bepaalde technologie niet meer onnodig data over hoeven te typen. VGZ en Zilveren Kruis – die beide betrokken zijn bij dit transformatieplan – stimuleren actief dat zorgaanbieders slimme oplossingen van elkaar overnemen. Opschalen in plaats van één voor één zelf het wiel uitvinden. En dat is precies wat mProve met dit transformatieplan in gang zet.”

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam