VGZ en Bernhoven vruchtbare leertuin

29-09-2015
Sinds 2014 werkt Coöperatie VGZ in drie leertuinen aan verbetering van de kwaliteit en organisatie van de zorg. Deskundigen van Coöperatie VGZ werken samen met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties aan innovatie van de zorg die de zorg ook in de toekomst betaalbaar houden. Een van de leertuinen is ‘Droom’ in Uden, waarin ziekenhuis Bernhoven en eerstelijnsorganisatie Synchroon met steun van VGZ inmiddels mooie en hoopvolle initiatieven opleveren om de zorg betaalbaar te houden. 
‘Droom’ koppelt kwaliteitsverbetering aan volumereductie: betere zorg, juist door minder zorg te verlenen. De focus ligt daarbij op persoonlijk contact met de patiënt en korte lijnen tussen medische staf, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze aanpak wordt onder andere succesvol toegepast in de acute zorg; de kennis op de spoedeisende hulp (SEH) wordt verhoogd, waardoor wachttijden en zorgkosten afnemen. Zo krijgt de patiënt hier steeds vaker de direct betrokken specialist aan het bed.

Juiste diagnose

Ook neemt Bernhoven meer tijd voor een juiste diagnose en besluitvorming samen met de patiënt. De meeste beslissingen in de zorg zijn niet zwart-wit, maar vaak een zorgvuldige afweging door specialist en patiënt. Ook in de chronische zorg vindt Bernhoven het belangrijk dat besluiten over de behandeling samen met de patiënt worden genomen.
 

Zorg dichtbij huis

De specialisten van Bernhoven werken steeds intensiever samen met huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Patiënten hoeven voor behandelingen daardoor minder vaak of niet meer direct naar het ziekenhuis. Allerlei initiatieven maken de zorg betaalbaarder en brengt deze dichtbij huis. De huisarts of een gespecialiseerde verpleegkundige neemt bepaalde taken van de specialist over. Zo gaat een patiënt met suikerziekte voor controle steeds vaker naar de huisarts in plaats van het ziekenhuis. En optometristen (HBO-opgeleide paramedici) nemen oogcontroles over van de oogarts. Die houdt dan meer tijd over voor de patiënten die wel echt door de oogarts gezien moeten worden. Kwalitatief dezelfde zorg, maar wel veel goedkoper.
 

Voorlichting

Deze animatiefilm legt duidelijk uit hoe minder zorg in de leertuin Droom leidt tot betere zorg. Op 24 september was er voor belangstellenden in ‘Droom’ een informatieavond over toekomstbestendige zorg. Medio september verscheen in het magazine Droom een uitgebreid artikel over deze leertuin.
 

Leertuinen

Naast Bernhoven’s ‘Droom’ is Coöperatie VGZ momenteel in nog twee leertuinen actief: in Gorinchem (Kwaliteit als medicijn, in samenwerking met Rivas) en in Nijmegen (kwaliteitsalliantie met Radboudumc). Dit najaar hoopt VGZ nog twee leertuinen in te richten: in de GGZ en de sector welzijn.
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam